Projekto metu buvo atstatytas kryžius nelegaliai palaidotų partizanų atminimui Margininkuose, pastatytas koplytstulpis Girionių 50-mečiui atminti, atstatytas Tabariškėse stovėjęs kryžius tremties aukoms atminti, pastatytas kryžius - atminimo paminklas Maironio gimimo 150-osioms metinėms Vilkijos apylinkėse, restauruotas Zapyškyje stovintis kryžius tremtinių kančioms atminti, restauruoti trys kryžiai - paminklas tremtiniams Raudondvaryje.

Tremtinių kančias įamžinantis paminklas Raudondvaryje buvo pastatytas ir pašventintas 1989 m. birželio 14 d., minint Gedulo ir Vilties dieną. Mediniai kryžiai neatlaikė laiko poveikio, pradėjo nykti, tad buvo nuspręsta juos restauruoti.

„Vidurinysis kryžius simbolizuoja didžiausias žmonių aukas Sibire. Jo pasvirimas iš Rytų į Vakarus reiškia amžinojo įšalo žemėje išvartytus kryžius, visų pasmerktųjų viltį grįžti į Lietuvą. Kairysis kryžius skirtas aukoms Lietuvoje, o dešinysis - svetur", - pasakojo medžio drožėjas Sigitas Abramavičius.

Pagal bendrą rajono savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos projektą dar restauruotas 1989 m. pastatytas kryžius tremtinių kančioms atminti Zapyškio senosiose kapinėse.

„Simbolinė pieta čia kalba apie auką už Tėvynę. Kitoje pusėje esanti koplytėlė, vaizduojanti Kristų kalėjime, reiškia kančią ir nelaisvę", - apie kryžiaus simboliką pasakojo kryždirbys Eugenijus Banys.

ELTA primena, kad Kauno rajono savivaldybę ir Lietuvos krepšinio federaciją suvienijusi graži ir išliekamąją vertę turinti misija leido Kauno rajone puoselėti kultūrą ir tęsti kryždirbystės tradicijas, įvairinti jaunimo užimtumo ir vaikų laisvalaikio formas.

„Džiugu, kad Kauno rajone dėmesys, skiriamas naujų objektų kūrimui ir modernizavimui, nenustelbia poreikio puoselėti etninę kultūrą, gaivinti istorinę atmintį, atsigręžti į tradicijas, siekti ugdyti jaunąją kartą", - apie projektą sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Vykdant bendrą projektą, buvo sujungtos dvi Lietuvos religijos: tradicinė ir antroji - krepšinis. Įvairiuose rajono kampeliuose buvo ne tik atstatomi senieji kryžiai - populiarinama etnokultūros tradicija, - bet ir vietos jaunimui įrengiami krepšinio stovai, pakeistos lentos. Margininkuose, Padauguvoje, Altoniškėse buvo pastatyti nauji krepšinio stovai, Raudondvaryje, Girionyse, Piliuonoje pakeistos krepšinio lentos.