Kaip rašoma KAM pranešime, saugoti Lietuvos oro erdvę reiškia ją stebėti, kontroliuoti ir ginti. Tai yra Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) užduotis, kurią atlieka KOP sudarantys vienetai – Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba ir Oro gynybos batalionas, ginkluotas priešlėktuvinėmis raketinėmis sistemomis „Stinger“ ir RBS 70.

Kariuomenės užduotys neapima oro erdvės taisyklių pažeidimų tyrimo, kaltųjų paieškos, baudų skyrimo ir pan.

Bus įsigyti nauji radarai

Oro erdvė yra stebima Lietuvos kariuomenės radiolokatoriais arba kitaip vadinamais radarais. Nors 100 procentų matyti visos oro erdvės ir užtikrinti jos kontrolės negali jokia šalis, Lietuvos kariuomenė skiria ypatingą dėmesį oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos sistemos plėtojimui ir visiškam integravimui į NATO vientisą oro gynybos sistemą.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenė tobulina ir stiprina savo oro erdvės stebėjimo pajėgumus ir modernizuoja 2 radiolokacinius postus. Iki 2015 m. bus įsigytas papildomas kiekis naujų radarų – tai yra šiuo metu vykdomo taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemos tobulinimo ir stiprinimo projekto dalis. Projektas numato ne tik atnaujinti techniką, bet ir sukurti sistemą, kuri būtų visiškai integruota su NATO oro gynybos sistema.

Taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemos tobulinimo ir stiprinimo projektas pradėtas NATO atliktos oro erdvės stebėjimo studijos pagrindu ir išanalizavus ekonomiškiausias priimtinas alternatyvas ir papildomas galimybes tobulinti oro erdvės stebėjimo ir kontrolės pajėgumus.

Pastarąjį kartą Lietuvos kariuomenė naujus radarus įsigijo 2004 m., ir jų techninės galimybės atitinka visus NATO keliamus reikalavimus. Šie radarai yra suderinti ir integruoti į NATO oro erdvės stebėjimo sistemą, jiems nuolat atliekami techninės priežiūros darbai pagal gamyklos gamintojos nustatytas procedūras. Karinės oro pajėgos taip pat eksploatuoja ir keletą radarų, įsigytų 1997 m. iš Lenkijos, kurie yra techniškai tvarkingi ir taip pat yra integruoti į bendrą NATO oro erdvės stebėjimo sistemą.

Kariuomenė – ne viena, sauganti Lietuvos oro erdvę

Lietuvos oro erdvę KOP saugo ne vienos. Jau 8-erius metus Lietuvoje veikia bendros NATO oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos vienetai, Lietuvoje dislokuotas Baltijos šalių oro erdvės kontrolės centras,  NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdo Lietuvoje dislokuoti šalių sąjungininkių karinių oro pajėgų kontingentai. Lietuvoje įsikūręs Baltijos valstybių Bendrasis valdymo ir pranešimų centras, kuris taip pat integruotas į bendrą NATO oro erdvės gynybos sistemą ir leidžia operatyviai valdyti NATO oro policijos misiją vykdančius naikintuvus.

Karinės oro pajėgos, stebėdamos ir kontroliuodamos oro erdvę, bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir nuolatos gauna operatyvią informaciją apie vizualiai stebimus žemai skrendančius orlaivius ir duomenis apie skrydžius pasienio zonoje ar kertant LR sieną oro erdvėje.

Taip pat KOP bendradarbiauja su VĮ „Oro navigacija“ ir gauna radiolokacinę informaciją iš civilių radarų apie civilinių orlaivių skrydžius realiame laike bei informaciją apie civilinių orlaivių skrydžių planus virš LR teritorijos.

Už oro erdvės naudojimo taisyklių pažeidimo fiksavimą atsakingos ir KOP, ir Civilinės aviacijos administracija (CAA). KOP teikia informaciją apie oro erdvės naudojimo taisyklių pažeidimą CAA, kurie inicijuoja tyrimą ir jį atlieka, nes CAA yra institucija, įgaliota atlikti tyrimą ir skirti nuobaudą.