Mitingo minėjimo renginiai vyks Seime, prie A. Mickevičiaus paminklo, Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.

Ketvirtadienį Seimo Konferencijų salėje vyks forumas "Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją". Forume dalyvaus 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo organizatoriai ir dalyviai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, Seimo nariai, visuomeninių organizacijų, jaunimo atstovai, kiti garbūs svečiai.

Forumo dalyvius sveikins Seimo Pirmininko pavaduotojas Erikas Tamašauskas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis.

Pranešimus skaitys neginkluoto pasipriešinimo dalyviai - Lietuvos laisvės lygos vadovas Antanas Terleckas, Seimo narys Vytautas Bogušis, klubo "Alkas" pirmininkas Stepas Lukoševičius, Vilniaus universiteto dėstytojas Venantas Mačiekus, Aukščiausiosios Tarybos deputatė Zita Šličytė, Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė Monika Karenauskaitė, Vilniaus licėjaus mokinys Antanas Terleckas, Dešiniosios minties centro pirmininkas Linas Kojala. Prisiminimais pasidalins kiti istorinio mitingo dalyviai.

Tą pačios dienos popietę Seime bus atidarytos parodos "Gulagas. Vieno lagerio istorija" ir "Kelio į laisvę pradžia - prie A. Mickevičiaus paminklo 1987 m. rugpjūčio 23 d.".

Pavakarę Šv. Mikalojaus bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Po jų Lietuvos Sąjūdis organizuoja eitynes nuo Šv. Mikalojaus bažnyčios iki A. Mickevičiaus paminklo, kur vyks renginys 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo 25-erių metų sukakčiai paminėti.

Lietuvą sudrebinęs mitingas Vilniuje, prie poeto A. Mickevičiaus paminklo, buvo organizuotas Lietuvos laisvės lygos, kuri buvo įkurta 1978 metais.

Mitinge pirmą kartą viešai buvo sakoma tiesa apie Stalino-Hitlerio (Molotovo-Ribentropo) paktą, jo slaptuosius protokolus, kuriais 1939 metais dviejų valstybių diktatoriai - Hitleris ir Stalinas - pasidalijo Rytų ir Vidurio Europos šalis į įtakos sferas. Mitingo dalyviai pasmerkė šį gėdingą sandėrį ir jo padarinius Lietuvos valstybingumui, reikalavo pakto pasekmių likvidavimo.

Mitingą organizavo ilgus metus persekioti neginkluoto pasipriešinimo dalyviai Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, Vytautas Bogušis, Julius Sasnauskas, Petras Cidzikas, Medardas Čeponis ir kiti.

Beveik 3 000 susirinkusiųjų skandavo "Laisvės, laisvės!", giedojo "Lietuva brangi", nepriklausomos Lietuvos himną. Mitingas turėjo platų atgarsį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Mitingas nebuvo išvaikytas, tačiau tuometė valdžia pasmerkė akcijos dalyvius, okupacinės represinės struktūros už šią viešą istorijos pamoką lietuvių tautai mitingo organizatorius persekiojo, tardė ir įspėjo kelias dešimtis žmonių.

Praėjus dvejiems metams 2 milijonai lietuvių, latvių, estų išėjo į Baltijos kelią, pademonstruodami tvirtą ryžtą būti laisvi.