Prezidentės teigimu, kadangi Lietuvą ir Vatikaną sieja ilgi istoriniai ir diplomatiniai ryšiai, svarbu toliau stiprinti dialogą bei bendradarbiavimą su šia šalimi.

Prisimindama 2010 m. Vatikane vykusį vizitą, Prezidentė dar kartą perdavė kvietimą popiežiui Benediktui XVI apsilankyti Lietuvoje jam patogiu laiku.

Pernai buvo minimas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių atnaujinimo 20-metis. Vatikanas buvo viena iš valstybių, niekada nepripažinusių Lietuvos okupacijos 1940-aisiais.

Meno istorijos ir Bažnyčios istorijos daktaro laipsnius turinti I. Vaišvilaitė moka italų, anglų, prancūzų, lenkų, čekų, rusų kalbas.

I. Vaišvilaitė atstovauti Lietuvai prie Šventojo sosto skiriama nuo liepos 16 dienos. Ji pakeis nuo 2008 m. Lietuvai prie Šventojo sosto atstovaujantį Vytautą Ališauską.

I. Vaišvilaitė bus ketvirtoji Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Istorikė I. Vaišvilaitė nuo 2008 m. buvo Europos humanitarinio universiteto prorektorė. 2004-2007 m. ji buvo Lietuvos Prezidento patarėja, 2001-2004 m. - Laisvosios Europos radijo redaktorė, 1991-1998 m. - Vatikano radijo redaktorė. Nuo 1998 m. dėstė Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Šventojo sosto diplomatiniai santykiai atkurti 1991 m. rugsėjo 30 d.