Per susirinkimą paskelbta, kad iš viso partijos steigėjais užsiregistravo 1524 asmenys.

Renginiui nebuvo gautas leidimas, todėl jo metu atvykusi policija nurodė dalyviams išsiskirstyti. Netrukus po pareigūnų raginimo susirinkimas baigė partijos steigimui būtinas procedūras.

Tuo pat metu prie Prezidentūros repetavo Moksleivių dainų šventės dalyviai, aikštės prieigose buvo išdėlioti protesto akcijos, skirtos palaikyti dabar jau buvusią teisėją Neringą Venckienę, plakatai.

"Kodėl jūs manote, kad išeiti lietuviui į savo aikštę yra nelegalu? Kas jus auklėjo? Koks įstatymas draudžia lietuviams susirinkti savo aikštėse? Šitos aikštės buvo kuriamos tam, kad lietuviai jose rinktųsi, jose būriuotųsi, jose bendrautų. Mes susirinkome draugų ratas, bičiulių ratas tarnauti savo valstybei, tarnauti savo Respublikai", - žurnalistų klausiamas, kodėl nepasirūpino leidimu renginiui, sakė D.Kuolys.

Susirinkimų įstatymas numato, kad susirinkimų vietą, laiką ir kitą jų organizavimo tvarką organizatoriai suderina su savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovu arba jo įgaliotu atstovu.

Steigiamajame partijos susirinkime dalyvavo profesorius Antanas Kulakauskas, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė, skulptorė Joana Noreikaitė, rašytojas Liudvikas Jakimavičius ir kt. Tarp steigėjų, pasak D.Kuolio, taip pat yra profesoriai Algis Mickūnas, Viktorija Daujotytė, Sergėjus Temčinas, politikos apžvalgininkas Tomas Viluckas, Paryžiuje gyvenantis rašytojas ir žurnalistas Valdas Papievis, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas profesorius Zenonas Butkus, advokatė Jūratė Zabielaitė, disidentas Antanas Terleckas, architektas Algimantas Kančas. D.Kuolio teigimu, tarp steigėjų yra nemažas būrys studentų.

"Mūsų steigiama partija yra savita. Ji nesiverš pati į valdžią. Ji neis šiuose rinkimuose kaip politinis vienetas. Ji kuriama, kad galėtume mes sutelkti platų demokratinių jėgų, demokratinę valstybę atkurti norinčių jėgų frontą. Steigėjai šios partijos nėra valdžios siekiantys žmonės, jie tik nori sudaryti galimybę sudaryti sąrašą žmonių, kurie eitų Lietuvai tarnauti įsipareigodami tam tikroms programinėms nuostatoms. Tai yra politinė jėga, kuri telks piliečius, kitas politinės jėgas, burdama plačią politinę bangą, permainų bangą", - aikštėje susirinkusiems dėstė D.Kuolys.

Jis taip pat aiškino, kad partija rems "kandidatus, kurie eis į Seimą įvairiose vienmandatėse apygardose - žmones, kurie turėtų visuomenės pasitikėjimą, mūsų pasitikėjimą ir būtų įsipareigoję įgyvendinti valstybės atnaujinimo, atkūrimo programą".

D.Kuolys BNS sakė, kad idėja steigti naują partiją "kilo iš siekio įveikti dabartinę jėgos grupuočių savivalę ir valdžios cinizmą, sutvirtinti demokratinius ir moralinius Lietuvos valstybės pamatus".

Pagrindiniai "Lietuvos sąrašo" programos siekiai - sugrąžinti Lietuvos žmonėms pilietines galias ir atkurti tikrą savivaldą, įtvirtinti teisingumą kaip valstybės pamatą, užtikrinti žmogaus teises ir laisves, sudaryti sąlygas vidurinei klasei kurtis, rūpinantis smulkiuoju ir vidutiniu verslu, įveikiant socialinę atskirtį ir skurdą, paversti Lietuvą šalimi, kurioje jaunimas norėtų gyventi ir kurti, padėti pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei.

Klausiamas, koks bus jo vadovaujamos partijos santykis su Drąsos kelio partija, D.Kuolys aiškino, kad "Lietuvos sąraše" gali būti šios partijos atstovų.

"Su "Drąsos keliu: mes bendradarbiausime. Mes matome jau dabar, kad dalis žmonių iš tikrųjų į "Lietuvos sąrašą" gali būti ir "Drąsos kelio" siūloma. Mes atsiradome tik dėl to, kad "Lietuvos sąrašas" taptų platesnis, stipresnis, kad padėtume kurti platų "Lietuvos sąrašą" ne vienos partijos pagrindu", - aiškino D.Kuolys.

Jis sakė dar nežinąs, ar Seimo rinkimuose dalyvaus pats.

"Šiuo metu aš esu įsipareigojęs padėti sudaryti tokį "Lietuvos sąrašą". Tai priklausys nuo žmonių. Čia yra žmonės, kurie nesiveržia į valdžią. Jeigu tai komandai reikės, aš šitą pasiūlymą svarstysiu, jeigu tokio pasiūlymo sulauksiu" - kalbėjo D.Kuolys.

Pagal įstatymą, politinei partijai įsteigti būtina, kad ji turėtų ne mažiau kaip 1 tūkst. steigėjų. Šie savo ar savo atstovų suvažiavime (susirinkime) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus.

Partijos steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kiti būtini dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai. Ministerija per 30 dienų turi patikrinti jai pateiktus dokumentus ir surašyti išvadą, ar galima partiją registruoti juridinių asmenų registre.

"Lietuvos sąrašo" vardą jau naudoja Drąsos kelio partija, kuri pirmadienį pristatė kandidatų į Seimą sąrašo branduolį. Anot vieno iš jo dalyvių žurnalisto Valdo Vasiliausko, kadangi "Lietuvos sąrašo" vardą yra užpatentavęs D.Kuolys, jų pristatytas sąrašas vadinsis tiesiog Drąsos kelio partijos kandidatų sąrašas.

Šiuo metu Lietuvoje registruotos 43 politinės partijos.

Seimo rinkimai vyks spalio 14 dieną.