Akcijos metu numatyta parengti ir išleisti informacinių lankstinukų, agitacinių bukletų, plakatų, žiniasklaidoje informuoti gyventojus apie nemokamos donorystės privalumus, bus rengiami specialistų susitikimai su visuomene.

Lapkričio 16 dieną Vilniaus kraujo centras surengs akciją "Nemokamo kraujo donoro diena", kurios metu centro darbuotojai bus savanoriškais donorais. Taip jie ragins visuomenę pasekti jų pavyzdžiu.

Vilniaus kraujo centro duomenimis, 2000 metais Lietuvoje buvo įregistruoti 30 133 donorai, kurie kraują davė 75 897 kartus, iš kurių tik 2 364 kartus - nemokamai (3,1 proc.).

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo kraujo donorams kasmet išmokamos piniginės kompensacijos mažėja: 1999 metais buvo išleista 4,8 mln. litų, 2000 metais - 3,7 mln. litų.

Siekiant įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus Europos Sąjungai dėl kraujo saugumo užtikrinimo, iki 2004 metų tikimasi išplėtoti neatlygintiną donorystę ir nuo 2004 metų visai nebemokėti piniginių kompensacijų donorams.