Už strategiją balsavo 57 Seimo nariai, prieš buvo 3, susilaikė 28 parlamentarai. Vieningai už balsavo konservatoriai bei Liberalų sąjūdžio atstovai, prieš - socialdemokratai, o kitų frakcijų atstovų balsų buvo abejose pusėse.

Šią strategiją parengė Valstybės pažangos taryba, kurią sudarė įvairių sričių ekspertai, mokslininkai, verslo, ekonomikos, politinių procesų analitikai, jai vadovavo premjeras Andrius Kubilius.

Strategija siekiama nurodyti gaires tolesniam valstybės vystymuisi. Projekte nurodoma, kad Lietuva turėtų tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi.

Strategijoje įvardyta dešimtys rodiklių, kuriuos Lietuva norėtų pasiekti iki 2020 ir 2030 metų. Pavyzdžiui, pagal strategijoje iškeltus tikslus, pagal Laimės, Konkurencingumo, Demokratijos, Korupcijos suvokimo indeksus Lietuva turėtų būti ne žemesnėje nei dešimtoje vietoje Europos Sąjungoje, nors vienas Lietuvos universitetas iki 2030 metų turėtų būti tarp geriausių 300 pasaulio universitetų, 60 proc. gyventojų turėtų didžiuotis savo tapatybe.

Prie šalies stiprybių dokumente įvardijami gamtos ištekliai, turtinga istorinė patirtis ir kultūros paveldas, profesinės ir kvalifikacinės galimybės, aukšta darbo kultūra, stabili teisės sistema, gera informacinių technologijų ir skaitmeninė infrastruktūra. Kaip problemos nurodytos tapatybės krizė, stereotipų galia, emigracija, visuomenės uždarumas, tolerancijos ir pasitikėjimo trūkumas, rūpesčio vienas kitu ir supančia aplinka stoka, silpnas tikėjimas šalies sėkme.

Strategijoje pabrėžiama, kad jai įgyvendinti reikia piliečių pritarimo, ryžto keistis, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir iniciatyvos.

"Jeigu visuomenė bus tik pasyvi stebėtoja, negalėsime įgyvendinti numatytų iniciatyvų, nepavyks sumažinti socialinės atskirties, visuomenės uždarumo, sustiprinti bendruomenių solidarumo, užtikrinti lyčių lygybės, pasiekti reikšmingų pokyčių kitose svarbiose srityse. Turime įveikti inerciją ir kontrastus, nustatyti aiškius tikslus ir jų nuosekliai siekti. Piliečiai turi žinoti, kad jų teisės bus tinkamai apgintos, sumažinta socialinė įtampa ir sukurta saugi aplinka, kurioje kiekvienas galės užsiimti mėgstama veikla, gauti deramą atlygį, užtikrinti savo ir savo artimųjų gerovę ir kartu prisidėti prie valstybės sėkmės", - sakoma dokumente.