Prezidentė teigia šios iniciatyvos negalinti vertinti, nes tai parlamento teisė apsispręsti.

"Seimo statuto pakeitimų negaliu vertinti, tai grynai Seimo teisė apsispręsti, kaip jis dirba ir kaip reglamentuoja savo darbą, tai yra valdžių pasidalijimo principas Lietuvoje", - šeštadienį žurnalistams per akciją "Darom" sakė D. Grybauskaitė.

Jeigu Seimas pritartų statuto pakeitimui, tai liestų 15 institucijų: Valstybės kontrolę, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, Valstybinę kultūros paveldo komisiją, Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, Seimo kontrolierių įstaigą, Lietuvos radiją ir televiziją, Žurnalistų etikos inspektorių, Valstybės saugumo departamentą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Generalinę prokuratūrą, Lietuvos mokslo tarybą, Privatizavimo komisiją.

Seimo statuto pakeitimui reikia 71 balso.

Kita vertus, projektai prieštarauja Konstitucijai, nes, pagal Konstitucijos 75 straipsnį, norint pareikšti nepasitikėjimą reikia 71 balso, o ataskaitos nepatvirtinimui Seimo nutarimu užtektų paprastos daugumos (pagal Seimo statuto 113 straipsnį). Pasak teisės ekspertų, tuomet vadovų ir komisijų narių atleidimas taptų politizuotas, destruktyvus ir paneigtų institucijų nepriklausomumą.