Komisijos nariai diskutavo daugiau nei valandą, tačiau neapsisprendė, ar pritarti „darbiečio“ Mečislovo Zasčiurinsko siūlymui, kad Seimo nariai nepažeidė politikų etikos, ar socialdemokrato Jono Juozapaičio nuomonei, kad etika buvo pažeista. Galiausiai, buvo pasirinktas trečiasis variantas – apsiriboti svarstymu, be jokių išvadų.

Siūlė atleisti teisėją

G. Songailą ir R. Kupčinską parlamento etikos sargams apskundė Teisėjų taryba, persiuntusi Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) nuomonę. Abu parlamentarai praėjusių metų gruodžio pabaigoje kreipėsi į prezidentę D. Grybauskaitę, prašydami įvertinti Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo V. Kondratjevo veiksmus priimant sprendimą dėl D. Kedžio dukters globos perdavimo motinai L. Stankūnaitei.

„Mes, žemiau pasirašę Seimo nariai, manome, kad tokia teisėjo V. Kondratjevo veika diskredituoja visą Lietuvos Respublikos teisėsaugą bei pačią valstybę, todėl prašome Jūsų Ekscelenciją, jei pasitvirtins aukščiau minėtos aplinkybės, šalinti šį teisėją iš pareigų ir imtis kitų Jūsų kompetenciją atitinkančių veiksmų, siekiant užtikrinti valstybės institucijų, pareigūnų bei tarnautojų veiklos teisėtumą, valstybės piliečių teises bei laisves, kiekvieno Lietuvos vaiko gerovę“, - savo rašte teigė parlamentarai.

Socialdemokratas J. Juozapaitis siūlė šitokį raštą įvertinti kaip etikos pažeidimą, mat politikai, būdami įstatymų leidžiamosios valdžios atstovais, negali prašyti prezidentės šalinti teisėją iš pareigų, jeigu jiems nepatiko jo sprendimas. Kaip žinoma, pagal Konstituciją teisėjus, pagal Teisėjų tarybos siūlymą skiria ir atleidžia prezidentas.

„Aš tokio rašto nerašyčiau, nes teismas priėmė sprendimą ir jį galima apskųsti. Tie, kurie nepatenkinti, turi skųsti aukštesniajam teismui“, - teigė J. Juozapaitis.

Tuo tarpu Darbo partijos atstovas M. Zasčiurinskas manė, kad Seimo nariai tokiu savo kreipimusi Valstybės politikų elgesio kodekso nepažeidė.

Pats G. Songaila atkreipė dėmesį, jog raštas prezidentei buvo parašytas po teismo sprendimo priėmimo, todėl poveikis sprendimo priėmimo metu nebuvo daromas. Be to, anot parlamentaro, Seimo nariai prezidentės nerenka, todėl negali jai daryti įtakos, tik teikti prašymus, rašyti raštus.

„Susidaro įspūdis, kad Seimo nariai praranda arba neturi dalies eilinio piliečio teisių. Reiškia, kad eilinis pilietis turi didesnes teises negu Seimo narys“, - piktinosi ir R. Kupčinskas, pabrėždamas, jog kiekvienas pilietis gali turėti nuomonę apie visus valstybėje vykstančius procesus.

„Pabandykite jūs padaryti spaudimą prezidentei...“

Didžiausia kova posėdyje vyko dėl to, ar klausimą apskritai riekia nagrinėti, nors anksčiau etikos sargai buvo apsisprendę svarstyti, ar du Seimo nariai pažeidė etiką, ar ne. Konservatorius Vaidas Bacevičius teigė, kad šiaip ar taip prezidentė yra savarankiška ir eilinis Seimo narių raštas įtakos jai nepadarys.

„Kišimasis į teisėjo veiklą užtraukia baudžiamąją atsakomybę, jie (Teisėjų taryba – DELFI) turėjo prašyti prokurorų pagalbos ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Mes neturėtume šio klausimo nagrinėti. Kita vertus, prezidentė yra pakankamai protinga ir savarankiška asmenybė, kad bet kokio Seimo nario raštišką ar žodinį pasiūlymą labai kritiškai įvertintų ir savarankiškai nuspręstų. Pabandykite jūs jai spaudimą padaryti, abejoju, kad tai pavyks“, - teigė V. Bacevičius.

„Aš siūlau klausimą nagrinėti, nes pasižiūrėjus į tekstą, Seimo nariai iš tikrųjų elgiasi nelabai adekvačiai“, - partijos kolegai atsakė konservatorė Rūta Rutkelytė.

„Čia yra prašymas šalinti teisėją iš pareigų, jeigu... Bet ar tai reiškia, kad prezidentė gali atlikti visą tą darbą, kurį atliko teismas? Aš manau, kad ne. Tos funkcijos yra teismo funkcijos ir tai būtų tas pats, kas eilinis pilietis kreiptųsi į prezidentę ištirti ir nuspręsti, ar teisėjas priėmė teisingą sprendimą. Aš manau, kad teisinėje valstybėje tai gali daryti tik teismas – aukštesnysis, aukščiausias – bet tai ne prezidentės funkcija. O ponia Neringa Venckienė iš tikrųjų nėra teisėja ir negali būti teisėja šitoje valstybėje, nes ji mūsų valstybės teisine valstybe nelaiko“, - pridūrė konservatorė.

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas savo ruožtu svarstė, kad jeigu jis dėl kiekvieno teismais nepatenkinto piliečio kreiptųsi į prezidentę, tai valstybėje tvyrotų anarchija.

„Bet tai nėra kasdienis klausimas“, - jam atsakė G. Songaila, kalbėdamas apie Garliavoje vykstančių įvykių svarbą.

Tačiau po ilgų diskusijų nutarta nepriimti jokių išvadų ir apsiriboti svarstymu.