Karių gausėjimą daugiausia nulems kitąmet planuojami sukurti nauji artilerijos ir priešlėktuvinės gynybos batalionai, sakė viceministras. Kitais metais šalies reguliariosiose karinėse pajėgose gali tarnauti iki 13,4 tūkst. karių (šiemet buvo leista 12,95 tūkst.). Iš jų privalomosios tarnybos karių bus iki 5 tūkstančių (buvo leista 4,9 tūkst.).

Nustatytas ribinis 300 majorų ir komandorų leitenantų skaičius (buvo 295). Pulkininkų leitenantų ir komandorų Lietuvos kariuomenėje galės būti 105 (buvo 85), pulkininkų ir jūrų kapitonų - 30 (buvo 29).

Kitąmet kariuomenė galės turėti 4 generolus ir admirolus (buvo2).

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje yra vienas generolas - kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis. Lapkričio 23 dieną įsigalios prezidento dekretas, kuriuo brigados generolo laipsnis yra suteiktas sausumos pajėgų vadui Valdui Tutkui. 2001 m.