"Tautos gerovė Lietuvoje įmanoma tik tada, kai joje bus kuriamia gyvybinga, tradicinėmis vertybėmis pagrįsta nacionalinė kultūra, plėtojamas tarptautiniu mastu konkurencingas ūkis, naikinama socialinė atskirtis, šalinamos emigraciją skatinančios priežastys ir sudaromos sąlygos sugrįžti iš Lietuvos jau išvykusiems piliečiams, atkurtas pasitikėjimas valstybės institucijomis", - rašoma susivienijimo programinių gairių deklaracijoje.

Susivienijimą įkūrę politikai sako, kad jų programa remsis nacionalinės teisės ir pamatinių Konstitucijos principų viršenybės saugojimu: bus atkurta "suvereni, nacionaliniais interesais pagrįsta politika ir jos atstovavimas Europos Sąjungoje, NATO, Jungtinių Tautų bei kitose tarptautinėse organizacijose".

Taip pat partijos siekia migracijos nacionalinės kontrolės, kurti grįžtančiųjų Lietuvon rėmimo sistemą, remti jaunas ir daugiavaikes šeimas, motinystę prilyginti valstybės tarnybai, stiprinti šeimos instituciją, pagrįstos moters ir vyro santuoka.

Susivienijimą įkūrusios Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Centro partija parlamente atstovų neturi. Per pernai vykusius savivaldos rinkimus pirmoji iškovojo šešis, antroji - 19 mandatų iš 1,5 tūkstančio. Du Tautininkų sąjungos nariai dirba Seime, tačiau jie į parlamentą buvo išrinkti kaip Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai.