Menininkai leidimo protesto akcijai neprašė. Susirinkę žmonės siekdami nepažeisti įstatymo suskirstė į nedideles grupeles ir taip išvengė renginį stebėjusių policijos pareigūnų sankcijų.

Vėliau ant Laisvės alėjos grindinio buvo ištiestas plakatas su užrašu KULTŪRA, o protesto dalyvių grupelės žygiavo per plakatą bei kojomis mindė minėta užrašą. Taip menininkai išreiškė savo nuomonę, kad Kaune kultūra po planuojamų permainų bus tiesiog sumindyta.

Vėliau protesto dalyviai susikibę rankomis suformavo didelį ratą taip perkeltine prasme pademonstruodami planuojamą sujungimą.

Kauno valdininkai tikina, kad sujungiant teatrus siekiama taupyti biudžeto lėšas.

„Kauno miesto savivaldybė šiuo metu yra įsteigusi keturis teatrus: Kauno šokio teatrą „Aura", Kauno pantomimos ir plastikos teatrą, Kauno kamerinį teatrą ir VšĮ Kauno mažąjį teatrą. Sujungus šokio teatrą „Aura" su Pantomimos ir plastikos teatru, o Kauno mažąjį teatrą - su Kauno kino studija, būtų užtikrintas racionalesnis šioms biudžetinėms įstaigoms išlaikyti skiriamų biudžeto lėšų panaudojimas, sumažinant išlaidas teatrų veiklos administravimui, nemažinant nei aktorių, nei kitų kultūros darbuotojų skaičiaus. Taip pat būtų užtikrintas M. Daukšos gatvėje esančių Savivaldybei priklausančių negyvenamųjų patalpų, kurias teatrai valdo patikėjimo teise, panaudojimas", - teatrų tinklo optimizavimo naudą aiškino Administracijos direktoriaus pavaduotojas Dainius Ratkelis.

„Suprantu ir mes visi suprantame, kad reikia taupyti, bet kodėl su mumis nesitaria? Kodėl nesikalba apie atleidimus, apie įvairiausius jungimus – apie viską mes sužinome iš žiniasklaidos. Be to, sukuriamos kultūros ir meno tarybos, kaltina mus neaktyvumu, kad mes nieko nepasakome, kad mes neturime savo pozicijos. Kaip mes galime turėti, jei tik iš jūsų (žiniasklaidos – DELFI) sužinome naujienas, kurios mus konkrečiai liečia“, - teigė protesto akcijos iniciatorius aktorius Andrius Žiurauskas.

Aktorius teigė, kad po planuojamos pertvarkos eilė menininkų praras darbo vietas ir bus priversti emigruoti.

„Tai priekaištas visiems, kurie ten (savivaldybėje – DELFI) sėdi. Mes irgi žmonės, mes irgi norime valgyti. Kada mums kažkas pasako, kad miestą paliko 300 tūkst. gyventojų ir bando pasakyti, kad mūsų paklausa sumažėjo, tai yra nesąmonė – tai ką jūs norite, kad visi šie susirinkę žmonės susikrautų lagaminus ir važiuotų paskui tuos 300 tūkst.? Ko gero, kad taip teks. Aišku, tai yra ne tik miesto, bet ir valstybės politika“, - sakė A. Žiurauskas.

Atrodo, kad bent laikiną pergalę menininkai pasiekė. Ketvirtadienį Kauno miesto tarybos posėdyje klausimas dėl šokio teatro „Aura“ sujungimo su Pantomimos ir plastikos teatru buvo išbrauktas iš dienotvarkės.