Įstatymo 18 straipsnis draudžia asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus dirbti įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą, skelbiama VTEK pranešime.

Eidamas Radviliškio mero pareigas A. Čepononis paskutinius darbo metus buvo susijęs su savivaldybės kontroliuojamos UAB “Radviliškio šiluma” veiklos kontrole ir priežiūra, dalyvavo svarstant ir priimant palankius šiai bendrovei sprendimus teikti valstybės finansinę paramą.

Todėl A. Čepononiui, Komisijos nuomone, taikytinas ribojimas vienerius metus UAB “Radviliškio šiluma” užimti pareigas, nurodytas Įstatymo 18 straipsnyje. Tačiau minėtoji įstatymo nuostata A. Čepononiui nedraudžia užimti UAB “Radviliškio šiluma” rinkodaros specialisto pareigas, jeigu jos nėra susijusios su įgalinimais savarankiškai priimti sprendimus šios bendrovės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse.