Lietuvos kariuomenės vadas mūsų šalies ambasadoje Varšuvoje įteikė apdovanojimą - Lietuvos kariuomenės medalį „Už nuopelnus“ NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Olandijoje lenkų karininkui Adamui Ržečkovskiui. Tuo baigėsi Lietuvos kariuomenės vado darbo vizitas Lenkijoje.

Lietuva su Lenkija pasirašiusi ne vieną bendradarbiavimo susitarimą gynybos srityje.

Šalys kartu dalyvavo tarptautinėse operacijose Kosove ir Irake. Šiuo metu Lenkija turi savo atstovus Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje.

Dar viena užduotis – NATO oro policijos misija Baltijos šalyse. Lenkai ketvirtą kartą saugos ir Lietuvos oro erdvę.

„Šio kariuomenės vizito tikslas ir buvo ieškoti sąlyčio taškų tarp projektų gynybos srityje. Pernai susitiko jūrų pajėgų specialistai dėl paieškos tarnybų veiklos, turėjo bendrus pasitarimus. Balandžio mėnesį Lenkijos naikintuvai atskrenda saugoti Baltijos šalių oro erdvę“, - teigia Lietuvos gynybos atašė Lenkijoje plk. Raimondas Matulaitis.

O kitais metais turėtų būti baigta komplektuoti bendra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karo brigada. Ją sudarys puspenkto tūkstančio karių. Lietuvos kariuomenės vadas apžiūrėjo brigados vadavietę Liubline.

„Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos vadovybė nutarusi, kad turi atsirasti tokia brigada, kuri būtų skirta JT, ES ir galbūt NATO užduočių vykdymui. Ukrainos išreikšta valia yra tokia, kur jie nori su Lenkija ir Lietuva turėti tokį karinį vienetą, kur jie galėtų mokyti savo karininkiją, savo karius vakarietiškų, europietiškų procedūrų“, - sako Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius.

Lietuvą Lenkija pakvietė dalyvauti dar viename bendrame kariniame projekte. Kaimyninė šalis pageidauja ir siekia vadovauti rengiant specialiąsias operacijas – Jungtinių specialiųjų pajėgų operacinio komponento štabui siekia NATO sertifikavimo.

Kaip Lietuva galėtų dalyvauti naujame bendrame gynybos projekte, turės spręsti politikai.