Paskelbus rinkimų rezultatus Seimo nariams, naujasis Seimo vadovas dėkojo parlamentarams už jam išreikštą pasitikėjimą. Po neilgos išrinkto Seimo vadovo kalbos jį netruko pasveikinti ir Seimo opozicija.

Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius išreiškė viltį, kad A.Paulauskas sugebės išlikti objektyviu ir teisingu visų parlamentinių frakcijų atžvilgiu. Konservatorius A.Paulauskui taip pat palinkėjo naujame poste išsilaikyti iki „artimiausių šviežių bulvių“. A.Paulauskas, reaguodamas į konservatoriaus sveikinimą, teigė iš opozicijos lauksiąs tolerancijos.

Kiek anksčiau prieš balsavimą dėl Seimo pirmininko posto Seimo nariams A.Paulauskas tvirtino esąs pasirengęs Seimo pirmininko darbui:

"Jaučiuosi esąs fiziškai, morališkai ir politiškai pasirengęs eiti šias pareigas, jeigu jos man būtų patikėtos. Mano vienintelė programa - įstatymais, kuriuos leisime, veikla, kurią vykdysime, užtikrinti tęstinumą tų darbų, kurie praėjusioje kadencijoje padėjo kilti valstybės autoritetui, jos ekonominei galiai ir sukūrė prielaidas, kad šioje kadencijoje ekonominės galios augimą pajustų ne tik valstybės iždas, bet ir žmogaus kišenė", - Naujosios sąjungos lyderis teigė neketinąs kalbėti apie darbus, kuriuos pavyko nuveikti ankstesniam Seimui.

Pasak jo, kadenciją baigusio Seimo darbai esą "pakankamai dideli". "Aš laimingas, aš visą gyvenimą galėsiu didžiuotis, kad man teko garbė tada jam vadovauti", - sakė A. Paulauskas apie 2000-2004 metų Seimo kadenciją.

Kartu jis pripažino, jog praėjusioje kadencijoje nepavyko atlikti visų planuotų darbų. "Ne viską padariau Seimo Pirmininko poste. Vienas iš tokių sąžinę graužiančių neįvykdytų sumanymų - neįtvirtintas Politikų etikos kodeksas", - apgailestavo kandidatas į Seimo vadovus.

"Gal buvau nepakankamai atkaklus, gal kai kurie Seimo nariai nedegė noru save pančioti dar vienomis grandinėmis... Ir vis dėlto gyvenimas, pamargintas skandalų - bent jau man, nors, tikiuosi, ir kitiems, - turėtų būti rimta paskata sugrįžti prie šio klausimo ir jį išspręsti dar šios kadencijos pradžioje", - teigė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininko posto pakartotinai siekiančio parlamentaro nuomone, nei jam, nei jo pirmtakams nepavyko pastebimai pagerinti Seimo įvaizdžio. "Tai pakankamai sudėtingas uždavinys. Įvaizdis ir Seimas tapo sunkiai derančiais žodžiais. Nepaisant to, kad, išanalizavus Seimo kadencijų reitingų kreives, aiškėja, jog praėjusioji kadencija šiek tiek atstatė Seimo įvaizdį, jis išlieka pastebimai žemas", - nuogąstavo A. Paulauskas.

Jo žodžiais, politikams privalu rūpintis visuomenės domėjimusi politika, politinių procesų suvokimu bei gebėjimu juos vertinti. "Tik politiškai praprususi visuomenė gali tapti tikra pilietine visuomene", - pažymėjo socialliberalų lyderis.

Anot A. Paulausko, vienas pastebimų Seimo darbo trūkumų - per dažnas įstatymų taisymas. "Kaip turėtų mus, Seimą, vertinti visuomenė, matydama, kad yra įstatymų, kurie taisyti po keliolika kartų? Kaip turėtų mus vertinti žmogus, ieškantis bent vieno įstatymo, kuris dar nebuvo taisytas? Kas tokiu Seimu gali pasitikėti?" - svarstė A. Paulauskas.

Jis žadėjo, net jei nebūtų išrinktas parlamento vadovu, atkakliai reikalauti iš naujojo Seimo Pirmininko ir valdybos, kad būtų sustabdytas įstatymų leidimo "konvejeris". "Tokius tempus kažkiek buvo galima teisinti skubiu noru mūsų įstatymus priderinti prie europietiškųjų. Tačiau dabar jie jau dera ir tai jau nebus skubos pateisinimas", - pažymėjo A.Paulauskas.

A. Paulausko teigimu, Seimo įvaizdžiui geros įtakos turės anos kadencijos pabaigoje priimtas įstatymas, leidžiantis priimti įstatymus tik tuo atveju, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė išrinktų Seimo narių. "Tai mus visus disciplinuos, ir mūsų rinkėjai liausis stebėjęsi, kaip salėje sėdintis vos dešimtadalis jų išrinktųjų sprendžia visos valstybės likimą", - išreiškė viltį A. Paulauskas.

Savo ruožtu R. Šukys emocingoje, pavyzdžiais gausiai iliustruotoje kalboje prieš balsavimą dėl Seimo pirmininko posto kaltino A. Paulauską netinkamu vadovavimu Seimui. "Negali būti visas Seimas kaltas, o jo vadovas nekaltas", - sakė R.Šukys. Jis pabrėžtinai siūlė A. Paulauskui prisiimti atsakomybę už Seimo autoriteto smukdymą ir netinkamą teisėsaugos institucijų parlamentinę kontrolę.

Pasak R. Šukio, daugiau kaip trejus metus specialiosios tarnybos nebuvo deramai kontroliuojamos. Jis teigė kreipęsis į A. Paulauską su paklausimais, kodėl nesudaroma teisėsaugos veiklą efektyviai kontroliuosianti parlamentinė komisija, bet laiku negavęs atsakymo. "Laiku sureaguota nebuvo, todėl nepavyko išvengti visiems žinomų pasekmių", - tvirtino liberalcentristas.

R. Šukys leido suprasti, kad už jo minėtą parlamentinės kontrolės nebuvimą atsakomybę turi prisiimti A. Paulauskas. "Kas turi prisiimti atsakomybę už tai, kad Seimas buvo nusišalinęs nuo teisėsaugos institucijų parlamentinės kontrolės?" - piktinosi kandidatas į Seimo vadovus, kritikuodamas A. Paulausko veiklą šiame poste.

Liberalcentristo nuomone, visus "probleminius klausimus" A. Paulauskas esą perduodavęs spręsti Seimo komisijoms, kad išvengtų atsakomybės.

Pasak R. Šukio, A. Paulausko pirmininkavimo Seimui metu nepavyko priimti naujos Seimo statuto redakcijos bei deramai paskirstyti Seimo komitetų kompetencijos. Jis taip pat priekaištavo, kad teisėsaugos institucijų vadovai nuolat "užsukdavo pasitarti" pas A. Paulauską, "dažniausiai lydimi" Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko socialliberalo Alvydo Sadecko.

R. Šukys savo kalboje vardijo skandalus, kuriuos, jo žodžiais, vienijo tai, kad jie esą vykdavę po teisėsaugos institucijų vadovų apsilankymo pas A. Paulauską Seimo rinkimų išvakarėse.

Liberalcentristui užkliuvo ir tai, kad apkaltos dokumentą atstatydintam Prezidentui Rolandui Paksui A. Paulauskas pasirašė tik po to, kai savo parašus padėjo 85 parlamentarai.

R. Šukys kaip argumentą paremti jo kandidatūrą į Seimo Pirmininko postą priminė balsavimą Fabijoniškių rinkimų apygardoje. Antrajame Seimo rinkimų ture A. Paulauskas šioje apygardoje pralaimėjo R. Šukiui kovą dėl parlamentaro mandato.

"Gerbiamas Raimondai, man atrodo, kad Jūs dar niekaip negalite baigti Fabijoniškių rinkimų kampanijos", - reaguodamas į R. Šukio kritiką, pastebėjo A. Paulauskas.

A.Paulauskas su liberalcentristu R.Šukiu rinkiminėje kovoje susitiko nebe pirmą kartą. Naujajam Seimo vadovui A.Paulauskui su R.Šukiu teko konkuruoti vienoje sostinės vienmandatėje apygardoje per eilinius Seimo rinkimus. Tuomet kovoje dėl parlamentaro mandato laimėjo liberalcentristas.