Prisiekę Seimo nariai įgijo visas tautos atstovų teises. Seimo nariai davė priesaiką padėję ranką ant Konstitucijos, po to kiekvienas pasirašė vardinį priesaikos lapą. Priesaikos ceremonija užsitęsė apie 4 val.

Penki išrinkti Seimo nariai nedalyvavo priesaikos ceremonijoje ir neprisiekė. Dėl svarbių asmeninių aplinkybių negalėjusi prisiekti konservatorė Vincė Vaidevutė Margevičienė prisieks vėliau ir tuomet įgaus visus Seimo narės įgaliojimus. Naujasis Seimas pareiškė nuoširdžią užuojautą mirus jos mamai.

Foto: DELFI

Keturi į Seimą išrinkti politikai nusprendė atsisakyti parlamentarų mandatų. Kaip pranešė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas, tai nutarė Darbo partijai atstovaujantis Žilvinas Padaiga, Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Europos Parlamento narys liberaldemokratas Rolandas Pavilionis bei pagal Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos sąrašą į Seimą išrinktas Ignalinos rajono meras Bronis Ropė.

Kadangi šie politikai nedavė parlamentarų priesaikos, jų vietas Seime turėtų užimti liberalcentristas Jonas Čekuolis, buvusi Prezidento Rolando Pakso patarėja liberaldemokratė Ona Valiukevičiūtė ir teisininkė Aldona Staponkienė.

Pirmasis į Seimą išrinktas regėjimo negalią turintis parlamentaras - Aušros vienmandatėje apygardoje išrinktas socialdemokratas Edvardas Žakaris - prisiekė pirštu vedžiodamas per Brailio raštu parašytą priesaikos tekstą.

Foto: DELFI

Sėkmingo darbo naujiems parlamentarams linkėjo Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, buvęs Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, diplomatinio korpuso vadovas Apaštalinis nuncijus Peteris Stephanas Zurbriggenas, Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras Grušas.

Atsigręžti į žmogaus problemas, įgyvendinti ilgalaikę socialinę politiką, daugiau dėmesio skirti įstatymų kokybei ir kelti politinės kultūros lygį kadenciją pradedantį Seimą paragino Lietuvos Prezidentas V. Adamkus.

"Socialiniu požiūriu būti jautresnius Jus ragina ne tik Prezidentas - to tikisi Jūsų rinkėjai", - sakė pirmadienį Seime V. Adamkus.

Foto: DELFI

Buvęs Seimo Pirmininkas A. Paulauskas ragino parlamentarus dirbti visiems, "o ne tam tikrų interesų grupėms". "Tik tokie mes sugebėsime nenukrypti nuo demokratinių vertybių, sudarančių mūsų valstybės pamatą", - sakė A. Paulauskas, linkėdamas didelės sėkmės naujajam Seimui.

Jo nuomone, šiam Seimui likimas lėmė būti ypatingu. "Tokiu Seimu, kurio kadencijos metais ryškų valstybės ekonominės galios augimą pajustų ir kiekvienas valstybės pilietis. Tegu mums sekasi dirbti drauge, nes nuo šios sėkmės priklausys Lietuvos sėkmė", - sakė A. Paulauskas

Pirmajam Seimo posėdžiui pirmininkavo vyriausias parlamentaras - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos atstovas Kazys Bobelis. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas vyriausiajam parlamentarui įteikė simbolinę dovaną - medinį plaktuką.

Foto: DELFI

Kreipdamasis į kadenciją pradedančius parlamentarus, K. Bobelis sakė neturįs pagrindo abejoti, kad naujas Seimas, nors ir margas, dirbs sąžiningai. Patyręs politikas taip pat apgailestavo, kad dar trūksta politinės kultūros, pagarbos vienas kitam.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, kiti Vyriausybės nariai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai, Nepriklausomybės Akto signatarai, Lietuvos katalikų Bažnyčios hierarchai, diplomatinių misijų atstovai, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai, Seimui atskaitingų institucijų bei apskričių ir savivaldybių vadovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas, aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti garbingi svečiai.

Plenariniame posėdyje tylos minute buvo pagerbtas Nepriklausomybės Akto signatarų ir visų už Lietuvos laisvę žuvusiųjų atminimas.