Dekretu V. Adamkus tai pat pavedė savo patarėjai teisės klausimais Tomai Birmontienei atstovauti prezidentui Konstituciniame Teisme.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris tą pačią dieną pasirašė potvarkį, kuriuo pavedė Konstitucinio Teismo teisėjams Egidijui Jarašiūnui, Augustinui Normantui ir Jonui Prapiesčiui pradėti rengti bylą viešam Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Konstitucinio Teismo įstatymas numato, kad paklausimas, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Seimo rinkimus, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo įteikimo Konstituciniam Teismui; į šį terminą įskaitomos ir nedarbo dienos.

Lapkričio 1 dieną į V. Adamkų dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų kreipėsi kandidatas į Seimo narius Kęstutis Skamarakas. Skunde nurodoma, kad Vyriausioji rinkimų komisija atsisako patenkinti kandidato prašymą pripažinti negaliojančiais jo rinkimų rezultatus vienmandatėje Raseinių apygardoje bei prašoma prezidento kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo.

Pasak prezidento patarėjos teisės klausimais Tomos Birmontienės, jeigu Konstitucinis Teismas nustatytų, kad buvo šiurkščiai pažeistas rinkimų įstatymas ir tai turėjo įtakos nustatant rinkimų rezultatus apygardoje, ši išvada būtų siunčiama Seimui, kuris, savo ruožtu, taip pat priimtų sprendimą dėl rinkimų minėtoje apygardoje teisėtumo.

Tuo tarpu Seimas antradienį nepritarė siūlymui kreiptis į KT dėl rinkimų pažeidimų Raseinių vienmandatėje apygardoje, kurioje savo kandidatūrą išsikėlęs Kęstutis Skamarakas savo varžovui socialdemokratui Gintautui Mikolaičiui pralaimėjo 61 balso skirtumu.

Seimo nutarimui dėl kreipimosi į KT priimti pritrūko 4 balsų. Už kreipimąsi į KT balsavo 26, prieš - 30 parlamentarų.

Anksčiau Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atmetė K.Skamarako prašymus perskaičiuoti rinkimų rezultatus arba juos anuliuoti dėl balsavimo paštu pažeidimų, kuriuos tiria teisėsauga.

78-erių metų gimtadienį švenčiantis prezidentas trečiadienį susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininku Zenonu Vaigausku bei kalbėjo apie įstatymo pažeidimus praėjusių Seimo rinkimų metu.

T.Birmontienės teigimu, prezidentas mano, kad balsavimas paštu po truputį išsigimsta. "Prezidentui neramu, kad balsavimas šiek tiek išsigimsta, kad paštu balsavimas praranda savo esminį balsavimo principą - slaptumą", - dėstė ji.

Po susitikimo su prezidentu Z.Vaigauskas teigė, kad dėl balsavimo paštu gaunama daug skundų, todėl, galbūt reikėtų keisti šią tvarką. Jo manymu, vietoj balsavimo paštu reikėtų įvesti išsankstinį balsavimą rinkimų apylinkėse.

Taip pat VRK pirmininkas piktinosi kandidatų dalijamomis dovanomis rinkėjams bei teigė manantis, kad tokią praktiką reikėtų įstatymais uždrausti.

Spalio mėnesį per Seimo rinkimų pirmąjį ir antrąjį turus gauta nemažai skundų dėl galimo rinkėjų papirkinėjimo, ypač balsavimo paštu metu. Kelis įtariamo balsų pirkimo atvejus tiria teisėsaugininkai.