Delegacijos vadovo pasikeitimas susijęs su naujuoju politinių jėgų išsidėstymu Seime. Birželį iširus Naujosios politikos koalicijai, naująją daugumą sudarė socialliberalai ir socialdemokratai. Naujosios politikos koaliciją sudarė liberalai, socialliberalai, centristai ir modernieji krikščionys demokratai.

Šiuo metu minėta Seimo delegacija dalyvauja Kanados sostinėje Otavoje vykstančioje NATO PA sesijoje, kurioje svarstomi Lietuvos narystei NATO svarbūs dokumentai.