Po DELFI publikacijos apie SAM planuojamus pirkinius, šis konkursas, kuriame numatytos didelės apimties reklaminės publikacijos spaudoje ir internete, vaišės žurnalistams ir visuomenininkams bei 1300 USB atminitinių su ministerijos simbolika, buvo nutrauktas. Tuomet SAM skelbė, kad visi gauti pasiūlymai ministerijai buvo per brangūs. Trečiadienį viešinimo konkursas paskelbtas iš naujo – jau be užsakomųjų straipsnių, „Daktaro Prano istorijų“ ir USB atmintinių.

SAM paskelbtame pranešime apie konkursą nurodoma, kad dabar ministerijai reikia kur kas kuklesnių viešinimo paslaugų. SAM nusprendė apsiriboti informaciniais renginiais.

Numatoma, kad konkurso laimėtojas ES struktūrinės paramos sveikatos sektoriui pasiekimus viešins surengdamas iki 7 renginių žurnalistams bei visuomenininkams. SAM per metus nori surengti iki 5 renginių, kuriuose dalyvaus iki 40 žmonių, bei po vieną renginį su 41-100 ir 101-200 dalyvių. Visiems renginiams taip pat perkamos maitinimo paslaugos – SAM svečiai bus vaišinami kava ir pietumis.

Sutartį numatoma sudaryti metams su galimybe dusyk pratęsti tokiam pat laikotarpiui.

DELFI primena, kad sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys po publikacijos apie SAM perkamas užsakomąsias publikacijas ir USB atmintines užsipuolė žiniasklaidą ir žarstėsi kaltinimais šantažu.