Šis projektas yra vienas iš praėjusiais metais Vyriausybės patvirtintos Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos, kurią vykdo Kultūros ministerija, etapų.

Buvusio Tuskulėnų dvaro sodyboje kuriamo Tuskulėnų rimties parko pagrindiniai akcentai bus restauruoti dvaro pastatai ir požeminis kolumbariumas, amžinajam poilsiui priglausiantis čia atkastus KGB nužudytų žmonių palaikus. Kolumbariumo projektą sukūrė dailininkas Gitenis Umbrasas, skulptorius Gediminas Karalius ir profesoriaus Vytauto Čekanausko vadovaujama architektų grupė.

1995-1996 metais Tuskulėnų parke buvo ekshumuoti 706 žmonių, sušaudytų ir čia užkastų 1944-1947 metais, palaikai. Pernai pradėjus palaikų perlaidojimo koplyčios - kolumbariumo statybos darbus, buvo rasta dar 18-os aukų palaikai. Tarp KGB aukų buvo žinomų visuomenės, politikos veikėjų, dvasininkų, pasipriešinimo dalyvių - vyskupas Vincentas Borisevičius, buvę partizanų vadai kapitonas Leonas Taunys, Jonas Semaška ir kt.

Pagal 1999 metais patvirtintą Tuskulėnų rimties parko sukūrimo koncepciją, parkas su prieigomis užims 7,5 ha teritoriją, į ją pateks buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro parkas ir jo prieigos su Neries krantine.

Parko teritorijoje numatoma išsaugoti buvusio dvaro parko želdinius, atkurti tvenkinius, taip pat netoliese išlikusi Šv.Teresės koplytėlė ir pastatas - buvusi P. Valickio vila.

Kitais metais numatoma pradėti restauruoti parke esančių dvaro rūmų pastatus. Restauruotuose buvusio Tuskulėnų dvaro pastatuose ketinama įrengti XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos martirologijos muziejų, kuriame būtų pristatoma ir Tuskulėnų dvaro istorijos ekspozicija.

Vyriausybės siūlymu kitais metais parko tvarkymui turėtų būti skirta apie 2,2 mln. Lt.