Gyventojų aukos bažnyčiai, Vyriausybės ir savivaldybės parama iki 2007 metų sukapsėjo nemenka. Tačiau to negana. Paaiškėjo, kad reikia dar mažiausiai 5 milijonų.

"Šiuo metu pagrindinis mūsų tikslas - sutvarkyti bažnyčios šventorių ir jo prieigas", - aiškino parapijos klebonas Vytautas Grigaravičius. Tačiau jis nepanoro detaliau paaiškinti, kaip buvo išleisti ir kodėl neužteko iki šiol gautų 24 milijonų litų.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statyba buvo pradėta 1934 metais, bet 1940 metais prasidėjus Antrajam pasauliniam karui darbai sustojo. Buvo telikę bažnyčią įrengti.