- Ponas mere, ar tiesa, kad Jūsų partija bus įkurta kitą savaitgalį?

- Taip

- Kaip ji vadinsis?

- Ji vadinsis „Sajunga Taip“. Pagrindinis mūsų judėjimas „Taip“ išliks partijos pagrindu. Judėjime šiuo metu yra daugiau nei 10 tūkstančių simpatikų arba tikrųjų narių. Ir judėjimo nariai steigs partiją, t.y. politinę organizaciją, kuri veiks pagal politinių partijų įstatymą, nes kitokios galimybės dalyvauti politikoje šiuo metu visuomenės atstovai arba nepartiniai kandidatai neturi. Planuojame, kad steigiamajame suvažiavime dalyvaus apie 1200 steigėjų arba jų įgaliotų asmenų. O artimiausiu metu pateiksime Teisingumo ministerijai dokumentus registracijai.

- Ar partijos vadovu sieksite tapti Jūs pats?

- Vienas iš kandidatų, be abejo, būsiu aš pats.

- Kas bus Jūsų partijos nariais?

- Pas mus tikrai nebus šou žmonių, nors nieko bloga apie juos nenoriu pasakyti, bet mes orientuojamės į skirtingų profesijų žmones, kurie jau sukūrė savo gyvenimo sėkmę. Tai mokslininkai, profesoriai, studentai, jaunimas, greitai tursime skyrių Didžiojoje Britanijoje. Tai tikrai aktyvūs, neabejingi valstybei žmonės.

- Gerai, tada paklausiu kitaip. Ar partijos nare taps Jūsų sutuoktinė?

- Mano žmona Agnė Zuokienė nėra partijos steigėja ir nedalyvaus.

- Ir nebus partijos narė?

- Ir nebus partijos narė.

- O Jūsų bendražygis Žilvinas Šilgalis?

- Taip, jis bus.

- Apie savo kuriamą partiją jūs esate pasakęs, kad tai bus politinė jėga, kuri vienys centro dešinės politikus, kuriems nesvetima liberalizmo idėja ir krikščioniškos vertybės. Tai kažkas tarp socialdemokratų ir konservatorių?

Galėčiau patikslinti, nes jau turime parengę savo sprendimus ir dokumentus. Mes tikrai pirmiausia norime kalbėti apie atsakingą liberalizmą ir tokiu būdu norime atsiriboti nuo tų liberalų, kuriems egzistavo tik žodis laisvė, bet neegzistavo atsakomybė ir pareigos. Mes šalia laisvės keliame ir atsakomybę.

- Žiniasklaidoje jau pasirodė informacijos, kad Jūs galite susidėti su Gedimino Vagnoriaus krikščionimis.

- Neteisinga informacija.

-... arba Ramūno Karbauskio valstiečiais.

- Neteisinga informacija.

- Kas Jūsų partijos rėmėjais ketina būti?

- Mes ypatingo paramos poreikio dar neturėjome, bet mes, be abejo, kreipsimės į Lietuvos verslo ir visuomenės žmones.

- O „Icor“, buvęs „Rubikon`as“, gali tapti jūsų rėmėjais, nes ši įmonė siejama su Jūsų vardu?

- Galiu pasakyti, mes tikrai neesame į juos kreipęsi.

- Sakote, kad norite „sukrėsti“ politinį gyvenimą, bet pats esate ne kartą jau sukrėstas, gal net ir degęs: iš vienos partijos į kitą, iš lyderio į eilinius, iš Seimo į gatvę.

- Aš nenoriu būti Seimo nariu ir būti su tokiais Seimo nariais, kurie viena sako prieš rinkimus, gavę mandatą, t.y. rinkėjų pasitikėjimą jie iškart pamiršta savo pažadus. Ir kurie tenkinasi 4 metų sėdėjimo Seime, gaunant tikrai gerą ir garantuotą atlyginimą. Man su tokiais nepakeliui.

- Jūs norite pasakyti, kad į Seimą Jūs nebūtinai turite eiti?

- Aš vedu sąrašą, bet atsisakysiu Seimo nario mandato, bet jeigu būtų suteikta tokia atsakomybė, formuoti Vyriausybė – aš ją prisiimčiau.

- Kitaip sakant, jūs kandidatuotumėte tapti Premjeru.

- Taip.

- Bet kodėl vis dėlto Jūsų žmona netaps partijos nare?

- Šį klausimą reikėtų pateikti mano žmonai.

- Ji atsisakė, jai nepakeliui su Jūsų idėjomis, ji nenori, kad Jūs būtumėte Premjeru?

- Šiuo atveju mes tikrai nenorime per daug maišyti šeimos gyvenimo su politika. Aš neprašiau, ji nepasisiūlė... O jeigu rimtai, tai mes tikrai nenorime painioti šeimos ir politikos santykių.