„Patvirtinsime rinkimų štabą, pradėsime diskusiją apie rinkimų programą, nuspręsime dėl tolesnio jungimosi su TPP", - sakė LiCS pirmininkas Algis Čaplikas.

Anot jo, partijos taryba turėtų pritarti jo ir TPP lyderio Arūno Valinsko rugsėjo 22 dieną pasirašytai deklaracijai.

Valdančiajai Permainų koalicijai priklausančių partijų lyderiai yra pasirašę politinę deklaraciją dėl partijų jungimosi. Ja sutarta siekti įgyvendinti Trečiojo kelio idėją.

Deklaracijoje numatyta, kad susijungusi partija vadinsis LiCS.

Šeštadienį taryba planuoja priimti sprendimą dėl neeilinio LiCS suvažiavimo sušaukimo datos.

Bendroje Jungtinėje frakcijoje Seime liberalcentristai ir „prisikėlėliai" dirba metus. Šiuo metu joje - 13 narių.

Pasak A.Čapliko, tikimasi, kad partijų jungimosi procedūros bus baigtos iki Naujųjų metų.

LiCS Vyriausiajai rinkimų komisijai deklaravo, kad praėjusių metų pabaigoje turėjo 4458 narius, TPP - 1155. A.Čapliko skaičiavimu, prieš ateinančius Seimo rinkimus susijungusi partija turėti vienyti apie 7000 žmonių.