Tokią nuomonę R. Šukys išsakė ketvirtadienį Vyriausybės valandos metu, atsakydamas į konservatorės Vidos Marijos Čigriejienės priekaištą, kad gal geriau pinigus skirti ne straipsniams, šokoladukams, USB atmintinėms, įvairioms brošiūroms ar pietums, o prevencinėms programoms, kaip apsisaugoti nuo sezoninių ligų.

„Tokius straipsnius aš priimu kaip tam tikrą šantažo formą. Ir tai būdinga ne vienai žiniasklaidos priemonei, aš tą sakau atvirai. Jūs sakote, ar reikia viešinti? Viešinti gerus darbus reikia. Problema ta, kad geri, naudingi visuomenei darbai, svarbiausia informacija dykai visiškai neviešinama“, - atkirto ministras.

DELFI straipsnį R. Šukys teigė suprantąs kaip pasipiktinimą, jog Sveikatos apsaugos ministerija pernelyg mažai pinigų išleidžia savo „gerus darbus“ viešindama būtent šiame naujienų tinklapyje.

„Aš suprantu tinklapio pasipiktinimą, kad galbūt per mažai išleidžiama jiems ten viešinant ministerijos gerus darbus. Aš galiu pasakyti, kad per šiuos metus už valstybės pinigus ministerijos gerų darbų nebuvo viešinta. Per šiuos metus išleista viso labo 28 tūkst. Lt viešinant visuomenės sveikatos biurų veiklą Jonavoje, vėliau Vilniaus „Velomaratoną“ ir Vilniaus maratono bėgimą. Tai yra bendra suma, išleista rajoninėje žiniasklaidoje, radijuje, ir kelete dienraščių“, - kalbėjo ministras.

R. Šukio tvirtinimu, ministerijos biudžete viešinimui numatyta suma siekia 300 tūkst. Lt ir tai esą „nėra jokie milijonai“. Maža to, anot ministro, pinigai nėra skirti viešinti politiniams darbams, tai esą informacija, kurią reikia paskleisti specialistams.

„Tai yra informacija, kurią reikia paskleisti specialistams. Pavyzdžiui, apie visas kvailas, sąmoningas, užsakytas interpretacijas apie skiepus, jų žalą. Nereikia paviešinti ministerijos specialistų nuomonės? Ką daryti, jeigu jos neviešina dykai? Pasirinkimas yra. Viešinami bus tik tie darbai, kurie tikrai yra viešintini visuomenei, nebus jokių politinių reklamų ir nepasiduosiu nė vienos žiniasklaidos priemonės šantažui“, - nukirto ministras.

DELFI ministro žodžius vertina kaip užgaulius

Savo ruožtu DELFI direktorė Jurga Eivaitė tokius ministro R.Šukio žodžius vertina kaip nepagrįstus ir užgaulius.

"DELFI visada laikėsi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir kitų Lietuvos teisės aktų. Tai - garbinga ir laisva žiniasklaida, netarnaujanti jokiems interesams, išskyrus skaitytojų. Tokia ministro reakcija į profesionaliai parengtą publikaciją tik parodo, kad Lietuvoje, deja, žiniasklaidos ir politikų santykiai dažnai yra iškreipti ir tai traktuojama kaip norma. Tie laikai, kai Lietuvoje buvo dvi žiniasklaidos priemonės, kurių visi bijojo, jau praėjo", - sakė J. Eivaitė, DELFI direktorė.

DELFI neatmeta galimybės savo dalykinę reputaciją ginti teisiniu keliu.

Ketvirtadienį buvo aprašyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija rengia grandiozinį viešinimo paslaugų konkursą. Girdamasi, kaip gerai įsisavina europines lėšas, SAM leis brošiūras apie „Daktarą Praną“, pirks publikacijas spaudoje ir internete, apmokės pietus šimtams savo renginių lankytojų bei dalins siuvimo rinkinius, USB atmintines ir šokoladukus su savo simbolika.

Tokį pirkinių sąrašą SAM pateikė konkursui, kurio laimėtojas įgys teisę viešinti sveikatos sektoriaus pasiekimus įsisavinant Europos Sąjungos (ES) struktūrinę paramą 2007-2013 m. laikotarpiui.

Ministerija neatskleidžia, kiek kainuos brošiūros apie „Daktarą Praną“, užsakomieji straipsniai bei žurnalistams ir kitiems SAM svečiams išdalinti planuojama atributika. Tačiau konkurso laimėtojas galės SAM pasiekimus tokiu būdu viešinti net trejus metus: sutartis bus sudaryta metams su galimybe dusyk ją pratęsti analogiškam laikotarpiui.