Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės šventės kasmetinis minėjimas leistų pagerbti socialinio darbo profesionalus ir padėtų atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į socialinių darbuotojų vykdomos veiklos svarbą, jų problemas bei profesijos perspektyvas.

Tuo tarpu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas visos valstybės mastu padėtų ugdyti mūsų visuomenės savimonę, aktyvumą, pilietiškumą, vyresniosios ir jaunesniosios kartų socialinį solidarumą bei jų atsakomybę viena už kitą.

Dar praėjusiais metais į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją kreipėsi Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, prašydama tarpininkauti rugsėjo 27-ąją įteisinant kaip jų profesinę šventę.

Rugsėjo 27-oji pasirinkta neatsitiktinai - tai yra šv. Vincento Pauliečio diena. 1581-1660 metais gyvenęs prancūzų kunigas, pamokslininkas, vienuolijų įkūrėjas laikomas visų labdaringų organizacijų globėju, socialinio judėjimo pradininku. 1737 metais dvasininkas buvo paskelbtas šventuoju.

Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama maždaug 5 tūkst. socialinių darbuotojų, ir šis skaičius kasmet didėja. "Nors socialinių darbuotojų atliekamas darbas yra sunkus ir reikšmingas, visuomenėje šiai profesijai vis dar yra skiriama per mažai dėmesio", - pažymima aiškinamajame rašte.

Pernai į ministeriją kreipėsi ir Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai", Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos bei nevyriausybinių organizacijų sambūrio "Gabija" pirmininkai, prašydami tarpininkauti įteisinant spalio 1-ąją kaip Pagyvenusių žmonių dieną. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja spalio 1-ąją Pagyvenusių žmonių diena paskelbė dar 1990 metais. Ši organizacija taip pat paragino visas šalis užtikrinti senų žmonių galimybes integruotis į visuomenę per aktyvų dalyvavimą jos procesuose, socialinę ir medicininę paramą, saviraiškos galimybes, sukurti jiems saugią aplinką.

Šiuo metu įstatyme yra nustatytos šios atmintinos dienos: sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena, sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena, kovo 4-oji - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, kovo 8-oji - Tarptautinė moterų solidarumo diena, kovo 20-oji - Žemės diena, kovo 29-oji - Lietuvos įstojimo į NATO diena, balandžio 27-oji - Medicinos darbuotojų diena, gegužės 1-oji - Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena, gegužės 7-oji - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, gegužės 9-oji - Europos diena, gegužės 14-oji - Pilietinio pasipriešinimo diena, gegužės trečiasis sekmadienis - Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena, birželio pirmasis sekmadienis - Tėvo diena, birželio 3-ioji - Sąjūdžio diena, birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena, birželio 15-oji - Okupacijos ir genocido diena, birželio 23-ioji - Birželio sukilimo diena, liepos 15-oji - Žalgirio mūšio diena, liepos paskutinysis sekmadienis - Jūros diena, rugpjūčio 23-ioji - Juodojo kaspino diena, rugpjūčio 31-oji - Laisvės diena, rugsėjo 1-oji - Laisvės diena, rugsėjo 8-oji - Švč. M. Marijos gimimo (Šilinės), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena, rugsėjo 22-oji - Baltų vienybės diena, rugsėjo 23-ioji - Lietuvos žydų genocido diena, spalio 5-oji - Tarptautinė mokytojų diena, spalio antrasis šeštadienis - Derliaus diena, spalio 25-oji - Konstitucijos diena, lapkričio 2-oji - Vėlinių - mirusiųjų atminimo diena, lapkričio 23-ioji - Lietuvos karių diena, lapkričio 30-oji - Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena ir gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena.