Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija jau tiria, ar viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nepažeidė Kauno miesto tarybos narys liberalcentristas Jonas Venckūnas, kurio individualiai įmonei iš savivaldybės biudžeto pervesta 30 tūkstančių litų.

Lėšos skirtos visą rugpjūčio mėnesį truksiančiam tarptautiniam granito skulptūrų simpoziumui Fredoje statomame gyvenamųjų namų komplekse. Šio renginio projekto vadovė yra politiko žmona Virginija Babušytė-Venckūnienė.

Įtarimų opozicijai sukėlė faktas, kad liberalcentristo renginiui Kauno tarybos Kultūros ir švietimo komitetas skyrė solidžią parama, kai tuo tarpu kitų miesto menininkų projektai sulaukia dešimt kartų mažesnio finansavimo.

Kaip BNS teigė opozicinės Socialdemokratų frakcijos Kauno taryboje seniūnas Gintautas Labanauskas, iš naujų paaiškėjusių faktų jam kyla įtarimas, kad savivaldybės Kultūros skyrius, pervesdamas pinigus Jono Venckūno individualiai įmonei galėjo padaryti rimtų pažeidimų.

Jis BNS korespondentui rodė tris skirtingas paraiškos kopijas - viena buvo be pažymėtos dokumento gavimo datos, tik J.Venckūnas, pasirašydamas kaip paramos gavėjas, prie parašo prirašė liepos 30 dienos datą. Tuo tarpu pinigus jo įmonė buvo gavusi dar liepos 23 dieną.

"Tačiau kitoje kopijoje jau atsiranda nauja paraiškos priėmimo data - birželio 30-oji, ta pati diena ir prie J.Venskūno parašo, o kai Kultūros skyriaus paprašiau oficialios antspauduotos paraiškos kopijos, man buvo duotas dar kitoks variantas, kuris datuotas birželio 30 dieną, o ties J.Venckūno parašu esanti data yra labai įtartinai užrašyta - lyg iš 7 mėnesio būtų taisyta į 6", - kalbėjo G.Labanauskas.

Pasak jo, tokia netvarka tvarkant dokumentus Kultūros skyriuje leidžia daryti prielaidą, kad čia jie lengvai gali būti klastojami.

Jis pastebėjo, kad dokumentų registracijos žurnale J.Venckūno paraišką priėmęs Kultūros skyriaus pareigūnas užpildė reikiamus duomenis, bet kažkodėl nepasirašė reikiamoje grafoje, palikdamas ją tuščią.

Tarybos narys įtaria, kad paramą J.Venckūno žmonai iš miesto biudžeto galėjo būti nuspręsta skirti iš anksto, nelaukiant paraiškos, kuri pagrįstų paramos tikslingumą.

G.Labanauskas abejojo ir tuo, ar tokia didelė parama yra pagrįsta, nes menininkų pastatytos skulptūros stovės statomo Fredos mikrorajono kvartalo teritorijoje, kuri nebus vieša poilsio vieta kitiems gyventojams.

Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas tvirtino, kad paraiška yra tik papildomas ir ne toks reikšmingas dokumentas.

"Paraiška buvo užregistruota birželio 30 dieną, o apie kitus dokumentų variantus aš nieko nežinau", - teigė jis. Jis taip pat kategoriškai neigė, kad Kultūros skyriuje galimos dokumentų klastotės.