Jei neiškils nenumatytų sunkumų, miestui priklausančios Kurhauzo dalies restauracijos techninis projektas turėtų būti parengtas per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Tuomet bus skelbiamas konkursas darbams pirkti. Tikimasi, jog pastato restauracija turėtų prasidėti pavasarį.

Techninis Kurhauzo mūrinės dalies restauracijos projektas suskirstytas į du etapus: pirmuoju ketinama sutvarkyti pastato išorę – fasadą, antruoju – atlikti reikiamus darbus Kurhauzo viduje bei statinį pritaikyti naudoti.

Restauruotame pastate planuojama įrengti miesto rotušę, kurioje galėtų vyktų iškilmingi miesto Tarybos posėdžiai, garbingų svečių sutikimai bei kiti reprezentaciniai miesto renginiai. Kurhauzo vidaus pritaikymo darbai galėtų būti atlikti 2013 m.

Lėšų Kurhauzo mūrinei daliai restauruoti tikimasi gauti iš valstybės biudžeto – liepos viduryje Palangoje vykusiame Vyriausybės išvažiuojamame pasitarime buvo svarstytas kurorto valdžios atstovų prašymas numatyti Kultūros ministerijos 2012 m. biudžete tikslinį finansavimą Kurhauzo mūrinės dalies restauracijos darbams. Šis palangos atstovų prašymas įvertintas palankiai.