• Biografijos - internete
 • Seimūnai mėgsta grybauti
 • Parlamentaras - geras anūkas
 • Pasikėsinimo niekas nepastebėjo
 • Seimūnams rūpi žiniasklaida
 • Tautos išrinktieji - poetai
 • Pavilionis rūpinasi realybės suvokimu
 • Mėgsta bendrauti su žmonėmis
 • Nijolė Steiblienė - darboholikė
 • Seimūnai buriasi į klubus
 • Prunskienė šį tą primiršo

  Biografijos - internete

  Tai galima sužinoti perskaičius atnaujintas parlamentarų biografijas. Dalis jų skelbiama Seimo interneto svetainėje.

  Seimo nariai savuose gyvenimo aprašymuose ne tik vardija mokslo bei karjeros pasiekimus, bet kartu nurodo ir savo kartais ganėtinai egzotiškus pomėgius.

  Antai, A.Kunčino hobi - "faleristiką" - tarptautinių žodžių žodynas aiškina kaip pagalbinę istorijos discipliną, tyrinėjančią ordinus, medalius, pasižymėjimo ženklus. Tai taip pat gali būti visokių karinių ordinų kolekcionavimas.

  Jo kolega socialdemokratas Nikolajaus Medvedevas teigia besidomįs petrologija bei "Rytų filosofija, Rytų medicinos pritaikymu, naudojant šiuolaikinę radioelektroninę ir kompiuterinę techniką".

  "Petrologija" tarptautinių žodžių žodyne apibrėžiama kaip "mokslo šaka, tirianti uolienų sudėtį, geologines savybes, paplitimą bei kilmę".

  G.Kirkilas ir A.Kunčinas taip pat prisipažįstą mėgsta pypkiuoti. Pastarasis netgi nurodo esąs Vilniaus pypkorių kolegijos viceprezidentas.

  Biografijoje save "profesionaliu kairiosios socialdemokratinės pakraipos politiku" vadinąs G.Kirkilas teigia 1972-1978 m. restauravęs Vilniaus Visų Šventųjų, šv.Jono, šv.Kazimiero, Bonifratrų bažnyčias, Vilniaus universiteto ansamblį, Verkių dvarą, Pažaislio vienuolyną, Kauno soborą.

  Seimūnai mėgsta grybauti

  Grybauti mėgsta ne tik bene daugiausiai įvairių apdovanojimų turintis konservatorius V.Landsbergis, bet ir kai kurie kiti Seimo nariai, kaip antai - socialdemokratai Vytautas Saulis, Jurgis Utovka, Bronius Bradauskas bei Naujosios demokratijos partijos lyderė Kazimiera Prunskienė.

  Socialdemokratas Stasys Kružinauskas skelbiasi mokąs esperanto kalbą, o socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys Visvaldas Nekrašas teigia "džiuginąs plungiškius" iš Švedijos gaunama labdara.

  V.Nekrašas kartu didžiuojasi, jog buvo išrinktas į Seimą pirmą kartą Lietuvos rinkimų istorijoje pritaikius Seimo rinkimų įstatymo normą, kurioje numatyta: jeigu kandidatai, užėmę pirmąją ir antrąją vietas, gavo vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampa vyriausias pagal amžių kandidatas.

  Per Seimo rinkimus vienmandatėje Plungės-Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35 surinko vienodai balsų kartu su kitu kandidatu - Audriumi Klišoniu.

  Parlamentaras - geras anūkas

  Socialliberalas Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas yra Švedijos hipnozės ir Europos hipnozės asociacijos narys. Laisvalaikiu parlamentaras mėgsta studijuoti įstatymus ir domisi fantastika.

  Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys Juozas Olekas yra ne tik nusipelnęs chirurgas, bet ir geras anūkas. Parlamentaras teigia laisvalaikiu mėgstąs dirbti sode "ir senelio ūkyje".

  Seimo Savivaldybių ir valstybės valdymo reikalų komiteto pirmininkas Petras Papovas mėgsta sportines kovas - boksą ir bušido bei žemės ūkio darbus.

  Tuo tarpu Seimo Žemės ūkio reikalų komiteto pirmininkas Jeronimas Kraujelis galėtų pretenduoti į Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto vadovus, nes mėgsta "informacijos kaupimą ir sisteminimą".

  Socialdemokratė Sigita Burbienė kolekcionuoja ąsotėlius. Parlamentarė teigia jų surinkusi per 200.

  Pasikėsinimo niekas nepastebėjo

  Jaunalietuvis Stanislovas Buškevičius savo biografijoje pabrėžia, jog niekada "nebuvo nei pionierius, nei komjaunuolis, nei komunistas" ir 1990 m. organizavo komunistinių stabų Kaune griovimą.

  Parlamentaras biografijoje tvirtina, jog 1994 m. buvo kėsintasi į jo gyvybę, tačiau, jog teigimu, šis faktas liko nepastebėtas nacionalinės žiniasklaidos.

  "Po aštrių jo kalbų prieš mafiją, KGB ekonominių struktūrų įsigalėjimą bei korumpuotus Kauno teisėsaugininkus, 1994 m. buvo pasikėsinta į jo gyvybę, tačiau apie tai pranešė tik dienraštis "Kauno diena"ir "Jaunosios Lietuvos" laikraštis "Tautos valia", - skundžiasi Seimo narys.

  Seimūnams rūpi žiniasklaida

  Nemažai Seimo narių pažymėjo, jog domisi žiniasklaidos problemomis. Pavyzdžiui, liberalas Dailis Barakauskas teigia nagrinėjąs "žiniasklaidos etiką ir psichologiją, jos įtaką politikų veiklos nepriklausomumui, informacijos įtaką visuomenei, spaudos priklausomybę nuo valdančiojo kapitalo ir žiniasklaidos pelningumo".

  "Valstybinės bei privačios žiniasklaidos problemas mūsų valstybėje" analizuoja Seimo narys socialdemokratas Vydas Baravykas, žiniasklaidos situacija domisi ir parlamentarai Jonas Jučas, Stanislovas Buškevičius, Vytautas Einoris, Algirdas Gricius, Mykolas Pronckus.

  Liberalė Jūratė Juozaitienė teigia, jog "dirba su kultūros ir spaudos atstovais".

  Socialdemokratas Vydas Baravykas ieško įrodymų, kad socialdemokratų valdymas yra geresnis negu dešiniųjų. Parlamentaro biografijoje teigiama, jog jis "Domisi valstybių, valdomų socialdemokratinių partijų, ekonomine bei politine padėtimi ir pranašumų bei trūkumų analize lyginant su dešiniųjų jėgų valdomų valstybių ekonomine bei politine situacija".

  Tautos išrinktieji - poetai

  Kai kurių parlamentarų biografijos nestinga ir poetinio polėkio.

  Socialdemokratas Zigmas Balčytis, šiuo metu einantis susiekimo ministro pareigas, taip rašo apie savo gyvenimo patirtį:

  "Mokėsi pakankamai gerai, kad sugebėtų įveikti sudėtingą stojamųjų egzaminų maratoną. (.) Studijų metai buvo įdomūs viskuo: pasirinkta ekonominės kibernetikos specialybe, greitu ir įtemptu gyvenimo ritmu, kultūros naujovėmis, visuomenine veikla.(.) Darbinės veiklos pradžia buvo sudėtinga. Trūko patirties, bendravimo su žmonėmis įgūdžių. Tačiau laikas viską keitė".

  Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys Lietuvos rusų sąjungos pirmininkas Sergejus Dmitrijevas savo biografijoje pažymi, jog 1997 m. buvo susitikęs su visos Rusijos patriarchu Aleksijumi.

  Pavilionis rūpinasi realybės suvokimu

  Socialliberalas Gediminas Dalinkevičius teigia besidomįs retorika.

  Socialdemokratas Seimo vicepirmininkas Vytenis Andriukaitis savo biografiją papildė faktais apie sovietinio saugumo - KGB - persekiojimus, joje išsamiau atskleidžia ir savo disidentinės veiklos aspektus.

  "Daug kartų KGB apklaustas, sulaikomas, jautė pastovų šios organizacijos spaudimą. Dėl politinių pažiūrų ir aktyvios veiklos negalėjo apginti disertacijos sveikatos apsaugos tema, 1986 metais nebuvo priimtas į Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto mokslotyros sektorių", - rašoma Seimo nario biografijoje.

  Kai kurie parlamentarai savo gyvenimo aprašymuose taip pat nepasidrovėjo pareikšti pastabų apie politiko veiklą.

  "Kiekvieno politiko darbo kokybė priklauso nuo jo aprūpinimo teisinga informacija, medžiaga, išvadomis. Mano manymu, ir anksčiau, ir dabar to Seime trūksta", - socialdemokratas Z.Balčytis, pasigendantis nurodymų parlamento veikoje.

  Buvęs Vilniaus Universiteto Rolandas Pavilionis rūpinasi tinkamu realybės suvokimu.

  "Politikas yra vertas tiek, kiek jis neatitrūksta nuo gyvenimo ir veda visuomenę pažangos keliu", - teigia profesorius.

  Liberalas Arminas Lydeka mano, jog "politikas turi siekti derinti politologijos teoriją ir praktiką", o jo kolega Vytautas Lapėnas propaguoja politikų uždavinį auklėti jaunimą.

  "Man įdomus jaunimo auklėjimas panaudojant žmogaus proto pasiekimus - aviaciją", - tvirtina V.Lapėnas.

  Savo aerodromą bei skraidymo mokyklą turintis parlamentaras taip pat teigia, jog "visas jo sąmoningas gyvenimas buvo susijęs su aviacija".

  Mėgsta bendrauti su žmonėmis

  Socialdemokratai Vytautas Einoris bei V.Saulis teigia be kita ko mėgstą "bendrauti su žmonėmis", o liberalas A.Lydeka - jog "mėgsta šokius ir muziką, o labiausiai - bendrauti su gerais žmonėmis".

  Liberalas Jonas Čekuolis teigia besidomįs užsienio politika, situacija Jugoslavijoje, filantropijos, mecenavimo problemomis, informacinės visuomenės plėtra. Krikščionio demokrato Algirdo Saudargo pomėgiai - skaitymas ir kompiuteris.

  Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys Algirdas Sysas teigia mėgstąs statybą, o liberalas Domininkas Velička skleisti "sveiką ir džiugų gyvenimo būdą". Liberalas Pranas Vilkas teigia laisvalaikiu dainuojąs vyrų chore "Varpas", o Rimantui Ruzui patinka gaminti valgį. Seimo narys Henrikas Žukauskas piešia draugiškus šaržus.

  Socialdemokratas Julius Sabatauskas mėgsta istoriją, šachmatus, kelionių apybraižas bei įdomius gamtos ir antgamtinius reiškinius.

  Modernusis krikščionis demokratas Egidijus Vareikis, besidomintis internetu, futbolu bei klasikine muzika, teigia jaučiąs nostalgiją hipių epochai. Biografijoje jis kažkodėl neužsimena apie simpatijas ruoniams, nors yra apie tai pasakojęs žiniakslaidai.

  Tuo tarpu Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos narė Janė Narvilienė rašo, jog "angažuojasi AIDS ir narkomanijų problemų srityje".

  Nijolė Steiblienė - darboholikė

  Liberalui Eimundui Savickui patinka kelionės į egzotiškas užsienio šalis, o socialdemokratė Giedrė Purvaneckienė bei konservatorė Rasa Juknevičienė augina gėles. Pagrindinis Seimo narės Nijolės Steiblienės pomėgis - "darbas".

  Biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininkas socialliberalas Gintautas Šivickas laisvalaikiu triūsia sode, mėgsta išvykas į gamtą, kompiuterius. Tuo tarpu liberalas Juozas Raistenskis laisvalaikiu domisi Rytų kovos menais bei filosofija.

  Parlamentaro Romano Sedlicko pomėgis - knygų rašymas.

  Seimūnai buriasi į klubus

  Nemažai skirtingoms Seimo frakcijoms priklausančių parlamentarų vienija narystė įvairiuose "Rotary" klubuose.

  Antai, liberalai Dailis Barakauskas bei Jonas Čekuolis teigia esą Vilniaus "Perkūno", Saulius Lapėnas - Jurbarko, socialdemokratai Valentinas Greičiūnas - Klaipėdos, Juozas Olekas - Vilniaus, socialliberalai Vaclovas Karbauskis - Tauragės, Vytautas Kvietkauskas - Vilniaus, Algirdas Monkevičius - Akmenės, Viktoras Uspaskichas - Kėdainių "Rotary" klubų nariais ar prezidentais.

  Apie įvairius Seimo narių pomėgius bei veiklą laisvalaikiu galima sužinoti perskaičius jų pačių papildytas biografijas.

  Prunskienė šį tą primiršo

  Tačiau parlamentarai ne tik papildė savo gyvenimų aprašymus naujais duomenimis.

  Kai kurie iš jų - kaip antai K.Prunskienė - atnaujintoje biografijoje "pamiršo" kai kuriuos savo gyvenimo faktus.

  Antai 1998 metais išleistoje knygoje "Lietuvos Respublikos Seimas 1996 - 2000" nurodoma, jog "1992 metais LR Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo komisija Sovietų Sąjungos KGB veiklai tirti inicijavo bylą dėl (K.Prunskienės - BNS) bendradarbiavimo fakto su KGB patvirtinimo".

  Toliau teigiama, jog Aukščiausiasis Teismas komisijos išvadą patvirtino, tačiau ją užprotestavo generalinis prokuroras.

  Atnaujintoje savo biografijoje K.Prunskienė šių faktų nebemini.