• V.Adamkus: Prezidentas neturi teisės būti tik simbolis
 • Dirbs istoriniuose rūmuose
 • V.Adamkus prisiekė ištikimybę Lietuvai
 • V.Adamkus žada būti aktyvus prezidentas
 • V.Adamkus: Lietuvos kariai yra šalies pasididžiavimas
 • V.Adamkaus biografija

  Prieš prasidedant iškilmingai Prezidento rūmų perdavimo ceremonijai pirmadienį į Daukanto aikštę įžygiavo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir orkestras. Kartu į aikštę iš abiejų pusių su Lietuvos miestų ir miestelių vėliavomis suėjo vėliavnešiai. Prieš tai Valdas Adamkus padėjo gėlių prie karaliaus Mindaugo paminklo.

  Po to į aikštę raudonu kilimu atėjo savo antrąją kadenciją pradedantis Prezidentas V. Adamkus ir laikinai Prezidento pareigas ėjęs Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas. Daukanto aikštėje juos pasitiko ir pasveikino Prezidentūros kanceliarijos vadovas Andrius Meškauskas.

  Aidint būgnų tremolui, buvo nuleista laikinojo Prezidento A. Paulausko vėliava. Ji atminimui iškilmingai įteikta tris mėnesius valstybės vadovo pareigas laikinai ėjusiam A. Paulauskui.

  Foto: DELFI

  13.40 val. Daukanto aikštėje virš Prezidentūros suplevėsavo antrajai kadencijai išrinkto Prezidento V. Adamkaus vėliava.

  Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, V. Adamkus, kreipdamasis į Lietuvos žmones, pasakė kalbą, kurioje padėkojo rinkėjams, apžvelgė šalies politinę bei ekonominę būklę ir įsipareigojo kaip Prezidentas dėti visas pastangas, kad ji gerėtų.

  Po V. Adamkaus kalbos nuaidėjo trys istorinio pabūklo salvės, kurias originalia XIX amžiaus patranka iššovė Kauno karo istorijos klubo prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus nariai. Pirmoji salvė skirta Lietuvai Tėvynei, antroji - valstybei ir jos žmonėms, trečioji - Respublikos Prezidentui V. Adamkui.

  Foto: DELFI

  Baigiantis iškilmingai ceremonijai, Prezidentas apėjo Daukanto aikštę, pasisveikino su aikštėje susirinkusiais ceremonijos dalyviais bei svečiais ir kartu su žmona Alma Adamkiene nuėjo į rūmus. Netrukus V. Adamkus su ponia pasirodė rūmų balkone ir dar kartą pasveikino susirinkusiuosius.

  V.Adamkus: Prezidentas neturi teisės būti tik simbolis

  Foto: ELTA

  Antrąją kadenciją pradedantis Prezidentas Valdas Adamkus, kreipdamasis į tautą, žadėjo siekti visuomenės santarvės, kryptingų valstybės pastangų įveikiant skurdą, biurokratizmą ir korupciją bei valdžios institucijų ir politinių jėgų santalkos sprendžiant žmonėms rūpimas problemas.

  "Šiandien nėra pralaimėjusių rinkimus. Yra tik Lietuva, kuri laukia mūsų atkaklaus kūrybingo darbo. Kviečiu į šią talką visus Lietuvos žmones, atmesdamas visokius dirbtinius skirstymus į kaimiečius ir miestiečius, į elitą ir likusius", - pirmadienį per iškilmingą Prezidento rūmų perdavimo ceremoniją Daukanto aikštėje sakė V. Adamkus.

  Jis paragino bendromis jėgomis siekti visuomenės santarvės ir pažadėjo būti "visų Lietuvos žmonių, o ne kurių nors partijų, politinių jėgų ar socialinių sluoksnių" Prezidentu.

  Anot kadenciją pradedančio Prezidento, Lietuvos priėmimas į NATO ir Europos Sąjungą yra pasiekimai, kuriuos dabar privalu išnaudoti tam, kad "į kiekvienus Lietuvos namus ateitų europinė gerovė, kad šalyje neliktų pamirštų žmonių".

  V. Adamkus teigė nežadėjęs ir nežadąs stebuklų. Jo žodžiais, stebuklus, jei jų apskritai būna, savo beribiu pasiaukojimu daro pati tauta. "Ar ne stebuklas, kad 1918 metais daugiau kaip šimtmetį engta, niekinta lietuvių tauta sugebėjo iš Pirmojo pasaulinio karo pelenų atkurti savo valstybę? Ar ne stebuklas, kad 1990 metais buvo atkurta nepriklausomybė, kurios mes laukėme ir tikėjomės per visus sovietinės okupacijos dešimtmečius?", - retoriškai klausė šalies vadovas.

  Pasak jo, Lietuvos pažanga per 14 nepriklausomybės metų vis dar nėra akivaizdi daugeliui sunkiai gyvenančių valstybės piliečių. Todėl, V. Adamkaus žodžiais, svarbiausia pasiekti, kad Lietuvos narystės Europos Sąjungoje privalumai virstų didėjančiais atlyginimais bei naujomis darbo vietomis.

  "Lietuva turi konkuruoti Europos Sąjungoje ir pasaulyje ne pigia darbo jėga. Tai reikštų tik gėdingai mažus atlyginimus ir įšaldytą masinį skurdą. Mums reikia konkuruoti aukšta darbuotojų kvalifikacija, gamybos efektyvumu, inovacijomis ir pavyzdine kokybe. Būtina naikinti išsikerojusį biurokratizmą, šalinti protekcionizmą ir korupciją, sukurti skaidrias verslo sąlygas, patrauklią ir aiškią mokesčių sistemą", - tvirtino Prezidentas.

  Jo teigimu, Lietuvoje atsirado "ydinga kapitalo ir darbo pajamų apmokestinimo disproporcija". V. Adamkus žadėjo skatinti Seimą ir Vyriausybę mažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą bei kuo skubiau atlikti "namų darbus": baigti žemės reformą, grąžinti žemę jos teisėtiems savininkams, diegti modernias žemės ūkio technologijas, pritraukti į kaimą kuo daugiau investicijų, skatinti netradicinius verslus. "Būtinos kryptingos valstybės pastangos padėti pirmiausia tiems, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių negali deramai pasirūpinti savimi ir savo šeima", - pažymėjo valstybės vadovas.

  Jis atkreipė dėmesį, kad Europos Sąjungos šalyse pensininkai gauna maždaug dviejų trečdalių vidutinio atlyginimo dydžio pensijas, o Lietuvoje - vos trečdalio. Pasak V. Adamkaus, būtina siekti, kad pensijos kasmet didėtų "ne vien simbolinę reikšmę teturinčiais keliais litais".

  Prezidentas taip pat pažymėjo, kad reikia skubiai vykdyti sveikatos reformą. "Mūsų nemokama medicina vis labiau tampa tik deklaracija, o iš tiesų žmonėms medicinos paslaugos tolydžio brangsta, kartu medikai vis labiau piktinasi menkais atlygiais", - sakė V. Adamkus. Jo teigimu, Lietuva, be kita ko, iki šiol neturi aiškios vaikus auginančių šeimų rėmimo politikos.

  "Lietuvos Prezidentas neturi teisės būti tik valstybės simbolis, pasyviai stebintis, kas vyksta šalyje", - pažymėjo V. Adamkus. Jis žadėjo telkti visų valdžios institucijų pastangas ir siekti visų politinių jėgų sutarimo sprendžiant žmonėms rūpimas problemas. "Tęsiu nuolatines keliones po visą Lietuvą, kad galėčiau tiesiogiai, be tarpininkų išgirsti, kas labiausiai kelia nerimą visuomenei", - žadėjo antrajai kadencijai išrinktas valstybės vadovas.

  Pasak jo, Europai ir pasauliui reikia Lietuvos unikalumo - savitos kalbos, tradicijų, istorinio ir gamtinio paveldo. V. Adamkus pažymėjo, jog būtina "visaip skatinti Lietuvos vardą garsinantį mūsų kultūros ir meno sklaidą. Jo žodžiais, šiuo atžvilgiu geriausi šalies ambasadoriai yra jos menininkai, kultūros žmonės, medalius pasaulio arenose iškovojantys sportininkai.

  "Valstybės institucijos privalo įsisąmoninti, kad žmogus ne vien duona gyvas. Gyvenimas nebus visavertis, jei jame neliks vietos kultūrai. Kita vertus, net šalies socialinė ir ekonominė raida negali būti ilgalaikė ir sėkminga, jei pamirštama kultūra. Tik kultūringa visuomenė gali būti kūrybinga, sugebanti konkuruoti tarptautinėje rinkoje", - tvirtino Prezidentas.

  Jis taip pat žadėjo siekti maksimalaus teismų, prokuratūros, policijos, specialiųjų tarnybų veiklos skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei. "Pasididžiavimas savo valstybe įmanomas tik tuomet, kai žmonės jaučia, jog gyvena šalyje, kur viešpatauja teisingumas ir teisybė", - sakė šalies vadovas.

  Dirbs istoriniuose rūmuose

  Foto: ELTA

  V. Adamkus, kaip ir per pirmąją savo kadenciją, dirbs istorinėje vietoje esančiuose rūmuose. Nuolatinė Lietuvos Prezidento rezidencija yra įsikūrusi Lietuvos sostinės Vilniaus senamiestyje, Simono Daukanto aikštėje šalia Vilniaus universiteto, netoli Šventaragio slėnio, Katedros aikštės ir Gedimino pilies.

  Rūmų istorija prasideda XIV a., kai Lietuvos Didysis Kunigaikštis Jogaila padovanojo rūmų sklypą pirmajam Vilniaus vyskupui Andriui Vasilai. Dovanojimo aktą įteisino rašytinė Jogailos 1387 m. vasario 17 d. privilegija. Vilniaus vyskupas netrukus sklype pasistatė rūmus.

  XVII-XVIII a. rūmai ne kartą degė ir nukentėjo per karus bei suirutes. Paskutinis rūmuose gyvenęs vyskupas buvo Ignotas Masalskis (1730 - 1794 m.), kurio užsakymu rūmų ansamblį atnaujino architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius.

  1812 m. rūmuose buvo apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. XIX a. pradžioje čia du kartus su pertraukomis gyveno Lietuvos generalgubernatorius Michailas Kutuzovas. Rūmuose taip pat yra gyvenę arba apsistoję paskutinis Lenkijos karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis, Rusijos carai Pavelas I ir Aleksandras I, būsimasis Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII.

  1920 m. rūmuose įsikūrė Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos telegramų agentūra ELTA. Lenkijai užėmus Vilniaus kraštą, rūmuose yra gyvenęs Lenkijos vadovas maršalas Juzefas Pilsudskis.

  Nuolatinė Lietuvos Prezidento rezidencija reprezentaciniuose rūmuose oficialiai atidaryta 1997 m. gegužės 16 d.

  V.Adamkus prisiekė ištikimybę Lietuvai

  Foto: ELTA

  Būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai pirmadienį iškilmingame Seimo posėdyje prisiekė išrinktasis Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. Po priesaikos, kurią priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris, ketvirtasis po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais ir aštuntasis Lietuvos istorijoje Prezidentas V. Adamkus pradėjo eiti savo pareigas.

  Priesaikos aktas, kurį pasirašė prezidentas ir Konstitucinio Teismo pirmininkas, įteiktas saugoti Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui.

  Prieš priesaiką Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchas kardinolas Audrys Juozas Bačkis sukalbėjo, pasak jo, "seniausią Bažnyčios maldą už valstybės valdžią", rastą popiežiaus Klemenso Romiečio raštuose.

  Kardinolas dar meldė, kad "Lietuvos žmonės santarvės dvasia priimtų išrinktąjį Prezidentą kaip savo Valstybės vadovą", kad jie suprastų, jog "kiekvienai žmonių bendruomenei reikalinga valdžia, kuri jai vadovautų", bet ji yra ne tam, kad išspręstų visas problemas, bet tam, kad "vienytų valstybę ir užtikrintų bendrąją visuomenės gerovę".

  V.Adamkus žada būti aktyvus prezidentas

  Foto: DELFI

  Po priesaikos V.Adamkus pabrėžė sau keliąs užduotį "telkti Seimo, Vyriausybės, kitų valdžios institucijų pastangas, siekti visų politinių jėgų sutarimo sprendžiant Lietuvos žmonėms rūpimas problemas".

  "Prisiekiau saugoti Lietuvos žemių vientisumą, būti visiems lygiai teisingas, būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Tai tolesnio Lietuvos valstybės stiprinimo priesaika. Dirbsime drauge su jumis, Seimo nariai. Drauge su visais Lietuvos žmonėmis", - iškilmingame Seimo posėdyje pirmadienį sakė V.Adamkus.

  V.Adamkaus teigimu, Lietuva dabar nepalyginti tvirtesnė, saugesnė nei 1998 metais, kai prasidėjo pirmoji jo kadencija, tačiau pastaraisiais metais įgyta ir karčios patirties.

  "Pasirodo, kelyje, kuriuo sėkmingai žengiame į Vakarus, į turtingesnę ir saugesnę ateitį patys sugebame suręsti kliūčių", - sakė prezidentas.

  Prezidento teigimu, išgyventi ilgi mėnesiai, kai buvo dirbtinai supriešinamos ne tik valdžios institucijos, bet ir skaldoma visuomenė, yra "jau užverstas nemalonios praeities puslapis, bet valstybės prestižui, valdžios institucijų autoritetui suduotas skaudus smūgis".

  "Mūsų pareiga kuo skubiau užgydyti šias žaizdas. Pirmiausia turime parodyti Lietuvos žmonėms, kad Seimas, Vyriausybė, prezidentas ranka rankon dirba, tarnaudami visuomenei, kad nėra ir negali būti jokių šiai tarnystei priešingų partinių ar asmeninių politinių interesų", - kalbėjo prezidentas.

  V.Adamkus pabrėžė neketinąs "tiesiogiai kištis į kitų valdžių kompetencijai priskirtus darbus".

  "Tačiau prezidentas gali ir privalo pasirūpinti, kad valstybės valdymo mechanizmas dirbtų darniai. Todėl prižadu dirbti drauge ir kviečiu jus būti patikimais partneriais, stiprinant Lietuvos valstybę ir keliant jos žmonių gerovę", - sakė V.Adamkus.

  Prezidentas pažadėjo griežtai laikytis Konstitucijos, tačiau tuo pačiu pažymėjo neketinantis būti "tik valstybės simbolis". "Būsiu aktyviai veikiantis prezidentas, valdžios veiksmus vertinantis ir iš moralės pozicijų", - sakė V.Adamkus.

  V.Adamkus taip pat įsipareigojo principingai reikalauti asmeninės kiekvieno valstybės pareigūno atsakomybės. "Tai būtina sąlyga įveikiant korupciją, apribojant valdininkų savivalę", - sakė V.Adamkus.

  "Pagaliau ir visose Lietuvos valdžios įstaigose turi įsivyrauti šiuolaikinis viešojo administravimo supratimas, kad žmogus - ne prašytojas, o reiklus paslaugos vartotojas. Bet svarbiausia - tai ir sąlyga, leidžianti įtvirtinti teisinę valstybę bei pilietinę visuomenę - visuomenę, kurioje akylai sergstimos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės", - kalbėjo šalies vadovas.

  V.Adamkus pažadėjo siekti, kad įstatymai tarnautų žmonėms, o ne kurtų išskirtines sąlygas ir privilegijas išrinktiesiems.

  "Seimas privalo priimti teisingus ir tinkamus įstatymus. Tačiau jie liks tik popierinės deklaracijos, jei neužtikrinsime jų įgyvendinimo. Todėl teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos privalo tapti įstatymą ginančiais teisingumo bastionais", - sakė V.Adamkus.

  Prisiekęs prezidentas žadėjo siekti, kad teisėjais taptų tik nepriekaištingos reputacijos, atsidavę savo darbui teisės profesionalai, o tų pačių principų V.Adamkus laikytis ir skirdamas teisėtvarkos institucijų vadovus.

  "Ginsiu teismų nepriklausomumą, bet, kita vertus, apsaugant teisėsaugą nuo politikų kišimosi, būtina garantuoti, kad ir teisėtvarkos darbuotojams nekiltų nė menkiausių pagundų daryti įtaką politiniams procesams. Tai taip pat pavojinga demokratijai kaip ir politinis diktatas teisėtvarkai", - inauguracinėje kalboje sakė V.Adamkus.

  Naujajai penkerių metų kadencijai prisiekęs prezidentas Valdas Adamkus taip pat žada puoselėti santaiką ir stiprinti ryšį tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos.

  "Lietuvai reikia stiprios Europos Sąjungos. Lietuvai reikia stipraus Šiaurės Atlanto aljanso. Todėl Lietuva suinteresuota, kad tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos vyrautų harmonija. Šia kryptimi ir veiks Lietuvos diplomatija", - pirmadienį Seime inauguracinėje kalboje sakė V.Adamkus, kuriam Konstitucija numato užsienio politikos formuotojo vaidmenį.

  "Mūsų demokratija dabar jau tvirtai saugoma nuo įvairių išorės pavojų NATO skydu. Vidaus saugumą ir klestėjimą mums garantuos europinė gerovė, kurios siekti mums padės tai, kad Lietuva - jau visateisė Europos Sąjungos narė", - sakė naujasis šalies vadovas.

  Retoriškai klausdamas, ar europinės vertybės jau įsitvirtino Lietuvoje, V.Adamkus pabrėžė, jog "Lietuvoje vis dar trūksta Europos. Jos nepakanka visuomenės sąmonėje, kasdienėje žmonių veikloje. Jos stygius skaudžiai jaučiamas socialiniame ir politiniame gyvenime".

  "Tai ir lėmė, kad Lietuva buvo panardinta į vidinę nesantaiką, kuri pristabdė jos žingsnius tarptautinėje arenoje. Dabar atėjo laikas atkurti mūsų šalies tarptautinį autoritetą. Todėl sieksiu, kad Lietuva vaidintų didesnį vaidmenį regione, Europoje ir pasaulyje", - sakė V.Adamkus, primindamas pusmetį trukusį ankstesnio prezidento Rolando Pakso apkaltos procesą, kuris baigėsi susikompromitavusio valstybės vadovo nušalinimu.

  V. Adamkus teigė, jog Lietuvos užsienio politika privalo būti "aktyvi ir kūrybinga", todėl jis sakė ypatingą dėmesį skirsiąs narystės Europos Sąjungoje kokybei, Lietuvai plėtojant daugiašalius ir dvišalius santykius su Europos Sąjungos šalimis.

  Naujasis prezidentas pabrėžė, jog Lietuva taip pat labai suinteresuota plėsti tolyn į Rytus saugumo bei stabilumo erdvę, skatinti demokratijos vertybių sklaidą.

  "Mums ypač svarbi demokratinė Rusijos raida. Glaudesnė Rusijos partnerystė su Vakarų pasauliu atvertų Lietuvai naujų galimybių regione ir Europoje. Mūsų interesas - Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Neblėstanti viltis - kad Baltarusija sugrįš į demokratijos kelią ir susies savo ateitį su euroatlantinėmis struktūromis. Mūsų tikslas - padėti Kaliningrado sričiai atsiverti Europai, kartu skatinti, kad ir visa Rusija taptų atviresnė euroatlantiniam bendradarbiavimui", -sakė V.Adamkus.

  "Tai ir mūsų strateginės partnerės Lenkijos, taip pat Baltijos kaimynų siekiai. Turime plėsti Baltijos regiono sąveiką visomis kryptimis. Tvirtesni tarpusavio ryšiai didintų ir Lietuvos strateginę reikšmę. Mūsų diplomatinis aktyvumas paverstų Lietuvą svarbiu regiono traukos centru. Šie Lietuvos interesai - ir Europos Sąjungos bei NATO interesai", - pabrėžė V.Adamkus.

  V.Adamkus: Lietuvos kariai yra šalies pasididžiavimas

  Foto: ELTA

  Pareigas pradėjęs eiti prezidentas Valdas Adamkus teigia, kad puikų profesinį pasirengimą tarptautinėse operacijose įrodę kariai yra Lietuvos pasididžiavimas. "Man didelė garbė būti vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės vadu, nes jūs esate mūsų tėvynės pasididžiavimas", - sakė V.Adamkus sostinės Nepriklausomybės aikštėje išsirikiavusiems Lietuvos kariuomenės padalinių būriams.

  Lietuvos karinių pajėgų paradas pirmadienį prieš vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje surengtas V.Adamkaus inauguracijos proga. V.Adamkus į karius kreipėsi po iškilmingos priesaikos Seime.

  Pareigas pradėjęs eiti prezidentas teigė, kad Lietuvos narystė NATO yra didžiulis Lietuvos karių indėlis. V.Adamkaus teigimu, Lietuvos partneriai Šiaurės Atlanto aljanse savo akimis galėjo įsitikinti, koks puikus jų profesinis pasirengimas.

  "Tai jūs įrodėte tarnaudami tarptautinėse taikos operacijose Balkanuose, dabar - Irake ir Afganistane. Pelnėte drąsių, patikimų, ištvermingų ir sumanių bendražygių vardą. Šis vardas ir buvo vienas raktų, atrakinusių mums NATO duris", - sakė V.Adamkus.

  Prezidento teigimu, Lietuva viena pirmųjų tarp kandidačių į NATO ėmėsi ryžtingai pertvarkyti savo karines pajėgas.

  "Nuosekliai kuriame modernią, šiuolaikine ginkluote aprūpintą, profesiniu požiūriu gerai parengtą kariuomenę. Tai mobilios, greitai perdislokuojamos ginkluotosios pajėgos, gebančios darniai veikti kartu su Aljanso partneriais. Ši reforma turi būti tęsiama", - sakė V.Adamkus.

  Prezidentas pažymėjo, kad šiuolaikinėje kariuomenėje profesionaliai parengti kariškiai - didesnis turtas nei moderniausi ginklai.

  Ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje V.Adamkui pristatyti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų kariuomenės rūšių - Lauko (sausumos), Karinių oro, Karinių jūrų pajėgų vadai, renginyje taip pat dalyvavo įvairių kariuomenės pajėgų ir junginių vadai - "Geležinio Vilko" brigados, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Specialiųjų operacijų junginio, Logistikos valdybos, Mokymų ir doktrinų valdybos, Lietuvos karo akademijos, Karo medicinos tarnybos, Gynybos štabo, Karo prievolės tarnybos viršininkai.

  Iškilmingos rikiuotės metu šalies vadovas pagerbtas kariuomenės vėliavomis, surengtas karinis paradas.

  V.Adamkaus biografija

  Foto: ELTA

  V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune, tarnautojų šeimoje. Jis lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje.

  Karo metais būsimasis šalies Prezidentas dalyvavo rezistencinėje veikloje: įstojo į Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungą, drauge su keliais klasės draugais leido šapirografu dauginamą laikraštį "Jaunime, budėk!", platino VLIK'o leidinius "Laisvės kovotojas" ir "Nepriklausoma Lietuva".

  1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją, bet greitai grįžo atgal į tėvynę ir įstojo į kuriamus lietuviškus karinius dalinius. Buvo paskirtas į bataliono štabą vertėju. Daug šio dalinio karių žuvo 1944 metų spalio mėnesį ties Seda per sovietų kariuomenės ataką. Su likusiais gyvais kovotojais V. Adamkus traukėsi Kretingos link ir iš ten prekiniu traukiniu ištrūko į Vokietiją.

  Vokietijoje V. Adamkus baigė lietuvių gimnaziją. Čia susipažino su būsimąja žmona Alma Nutautaite. Baigęs gimnaziją, įstojo į Miuncheno universiteto Gamtos fakultetą.

  1949 m. atvykęs į JAV, iš pradžių jis dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau - braižytoju vienoje inžinerijos firmoje, kartu studijavo Ilinojaus technologijos institute, kurį baigė 1960 metais, įgydamas statybų inžinieriaus specialybę.

  1951 m. V. Adamkus vedė Almą Nutautaitę.

  Aštuntojo dešimtmečio pradžioje V. Adamkus buvo pakviestas į kuriamą JAV federacinės valdžios įstaigą - ministerijos teises turinčią Aplinkos apsaugos agentūrą. Iš pradžių jis vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, kiek vėliau buvo paskirtas JAV Aplinkos apsaugos agentūros penktojo regiono (Vidurio Vakarų) valdytojo pavaduotoju.

  1981 metais jis tapo Aplinkos apsaugos agentūros Vidurio Vakarų regiono valdytoju, nors nepriklausė jokiai partijai, o į šias pareigas paprastai būdavo skiriami valdančiajai partijai atstovaujantys politikai. Šešiolika metų teko vadovauti daugiau kaip tūkstantį darbuotojų turinčiai įstaigai. V. Adamkus buvo vienintelis iš dešimties regioninių aplinkos apsaugos administratorių, kuriam po kiekvienų JAV prezidento rinkimų besikeičianti federacinė šalies valdžia vis pasiūlydavo likti poste.

  Nepaisydamas verslo grupių interesų ir į jų norus linkusių atsižvelgti politikų spaudimo, V. Adamkus siekė, kad visose šešiose Vidurio Vakarų regionui priskiriamose JAV valstijose būtų griežtai laikomasi gamtosaugos reikalavimų. Vienas reikšmingiausių jo aplinkos apsaugos darbų - Didžiųjų ežerų baseino išvalymas.

  V. Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958-1965 m. jis buvo "Santaros-Šviesos" federacijos - liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį "Veidu į Lietuvą" - vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku.

  Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, V. Adamkus rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas, kreipimąsi į JAV prezidentus, tarptautinę bendruomenę. 1961-1964 m. jis buvo Amerikos lietuvių bendruomenės Tarybos narys, Centro valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos narys.

  Lietuvai 1990 m. kovo 11-ąją atkūrus Nepriklausomybę, V. Adamkus, remdamasis savo asmeninėmis pažintimis, stengėsi įtikinti JAV pareigūnus, kad Vašingtonas diplomatiniu lygiu pripažintų mūsų šalį. Šiomis pažintimis V. Adamkus mėgino pasinaudoti ir užgriuvus kruviniesiems 1991 m. sausio 13-osios įvykiams, skleidė informaciją apie tai, kas vyksta mūsų šalyje.

  1992-1993 m. V. Adamkus savo artimo draugo kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Stasio Lozoraičio pakviestas dirbo jo rinkimų kampanijos vadovu.

  1998 m. V. Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas jis pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną.

  Per 2002 m. Prezidento rinkimus A. Adamkus antrajai kadencijai nebuvo išrinktas. Antrajame rinkimų ture jis pralaimėjo Rolandui Paksui, vėliau Seimo sprendimu po apkaltos pašalintam iš Prezidento pareigų.

  2004 m. per antrąjį pirmalaikių Prezidento rinkimų turą V. Adamkus įveikė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos pirmininkę Kazimirą Prunskienę.