Savo kalboje V. Landsbergis klausė, kokia lagaminus dedančio ir laimės kitur ieškančio jaunimo giesmė. Pasak V. Landsbergio, dvasios atsigavimas – gerokai sudėtingesnis nei ekonomikos, nes dvasios krizė kur kas gilesnė.

Lietuvai artėja didžiausias išbandymas

„Lietuvai artėja didžiausio išbandymo laikotarpis – nenuspėjama nei Europos, nei Rusijos ateitis, o abiem ji gali būti ne kokia. Suprantama, tai atsilieps mūsų tėvynei, bet Lietuva istorijos bėgyje, kokie sunkus bebūtų buvę laikai, neprarasdavo valios pati brėžti savo likimą“, - kalbėjo V. Landsbergis.

Jo teigimu, tam reikėdavo ir toliau reikės likti savimi.

Pasak V. Landsbergio, turime dirbti su mintimi apie gyvenimą ne tik šiandien. „Didysis Lietuvos uždavinys labai paprastas - išlikti. Neišliksime, jei neturėsime šeimų ir vaikų. O šeimų ir vaikų neturėsime, neužauginsime atžalyno, jei neturėsime meilės, kuri save dalija ir kitą glaudžia“, - sakė politikas.

Jo tvirtinimu, išlikome tūkstančius metų, nes buvome kitokie ir „nenorėjome ištirpti pavirsdami jokiais“.

Kritikavo leidimą šaldyti embrionus

TS-LKD patriarchas ragino suvokti, kad neleisdami gimti tam, kas jau galėjo gimti, dalyvaujame Lietuvos nykime. V. Landsbergis omenyje turėjo Seime svarstomą liberalų Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą.

„Ir tik Seimas priėmė nuostatą, kad jau galima neleisti gimti ir įstatymiškai, jeigu galinčių gimti yra daugiau negu vienas. Įdomu, kas tada parenka ir ką kada nors galvos tas, kuriam leido gimti, kad jo broliukui arba sesutei nebuvo leista“, - svarstė TS-LKD Politikos komiteto pirmininkas.

Pasak jo, apie šiuos dvasinius psichologinius dalykus tikrai negalvojame.

Kad išliktų Lietuva, V. Landsbergis ragino saugoti savitą kultūrą, kalbą, stabdyti kalbos eroziją, mokytis bendrauti lietuviškai ir prasmingai. „Jeigu mūsų kalba turės tvirtus pastolius, kuo tikėjo Jonas Basanavičius, tai tarptautinių žodžių arba vardų rašyba nekils į svarbiausią vietą. (...) Būkime gyvieji lietuviai. “, - ragino V. Landsbergis.

Įvardijo būrį Lietuvos žudikų

V.Landsbergis šeštadienį partiečiams įvardijo ir Lietuvos žudikus. Jais politikas laiko tuos, kurie yra bent dalies Lietuvos žmonių priešai.

V. Landsbergio nuomone, didžiausias priešas, kuriam pralaimime – girtuoklystė. Esą kaimai toliau išmiršta, nuo alkoholio krenta tiek jauni vyrai, tiek moterys, laimi kontrabandininkai, pilstukininkai, mirties kultūra. Pasak V. Landsbergio, ši problema palikta savieigai ir savibaigai.

EP narys Lietuvos žudikais laiko ir tikrus žudikus, ir paprastus plėšikus, finansinius sukčius, gamtos teršėjus, „girtus plentų pabaisas“. Visi jie, pasak V. Landsbergio, ne tik artimo, bet ir Lietuvos žudikai.

Lietuvos žudikais konservatorių patriarchas laiko ir tuos, kurie agituoja visiems laikams palikti Lietuvą ir į ją niekada negrįžti.

„Ir savižudžiai, ir vaikžudžiai yra Lietuvos žudikai. Atsiprašau silpnadvasių savižudžių. Ir girdytojai, ir nusigeriantys, kad jų nusmukęs į butelį gyvenimas greičiau pasibaigtų, ir pilstuko procentus imantys policininkai, ir mirties pardavėjai – narkotikų platintojai, ir tinginystės bei pesimizmo skleidėjai, mirštančios motinos niekintojai, užuot ją gynę, gobšūs valdininkai, korumpuoti teisėjai, kurie vis dar stulbina, savanaudžiai gydytojai be atjautos, jei tokių yra - visi yra vienokie ar kitokie Lietuvos žudikai“, - teigė V. Landsbergis.

EP narys ragino kiekvienam pažvelgti į save ir pažiūrėti, ar jis prideda Lietuvai gyvybės, vilties, ar ją atima. V. Landsbergio teigimu, per mažai padarę dėl Lietuvos išlikimo, Paskutiniame teisme neišsiteisinsime. „Nuo kiekvieno veiksmų priklauso, ar Lietuva gyvens“, - perspėjo jis.