Paklaustas, ar jau yra gavęs advokato licenciją, V. Junokas sakė kol kas dar jos neturįs, tačiau patvirtino siekiąs ją gauti.

Patys advokatai neoficialiai kalba, jog V. Junoko noras tapti advokatu yra "vieša paslaptis".

Pasak V. Junoko, jam kaip ir visiems piliečiams, galioja šalies Konstitucija, ir jis turįs teisę siekti advokato licencijos, kuria galbūt ateityje verstųsi.

Eltos žiniomis, V. Junokas yra padavęs prašymą Advokatų tarybai, prašydamas suteikti jam advokato licenciją. Tačiau Advokatų tarybos pirmininkas Rimas Andrikis sakė kol kas negalįs atskleisti, ar V. Junokui bus suteikta šioji licencija, nes kol kas šioji informacija yra konfidenciali.

Ar V. Junokas gaus advokato licenciją, viešai paaiškės tuomet, kai Advokatų taryba dėl to priims galutinį sprendimą.

Įsigaliojus naujoms Advokatūros įstatymo nuostatoms, norint tapti advokatu privalu turėti ne mažesnį nei magistro lygio teisininko išsilavinimą bei turėti ne mažesnį nei penkerių metų teisininko darbo stažą, tačiau kartu panaikintas anksčiau galiojęs reikalavimas, jog norint būti advokatu būtina laikyti advokatūros egzaminą.

V. Junokas mano atitinkąs minėtus reikalavimus.

Pačių advokatų manymu, Seimo priimti Advokatūros įstatymo pakeitimai, gerokai sušvelninantys reikalavimus siekiantiems advokatų licencijos, yra ne kas kita, "o valdininkų priimta norma, norint užsitikrinti sau ateitį".

Juo labiau žinant tai, jog gavęs advokatų licenciją asmuo realiai advokato praktika gali ir neužsiimti, t. y., vieno iš kalbintų advokatų žodžiais, "turėti atsarginį variantą".

Buvusio Advokatų tarybos pirmininko advokato Kęstučio Lipeikos nuomone, V. Junokas iš tiesų negali eiti STT vadovo pareigų ir tuo pačiu metu turėti advokato licencijos.

"Tai juk yra iš esmės dvi nesuderinamos profesijos - viena kitai prieštaraujančios. Pavyzdžiui, kaip V. Junokas, kad ir neužsiimdamas realia praktika, tačiau būdamas advokatu ir tuo pat metu STT vadovu, galės priimti sprendimą, sakykime, dėl kurio nors įtariamo advokato? Advokatas prieš advokatą bylos vesti negali", - stebėjosi K. Lipeika.

K. Lipeikos manymu, "toks asmuo, kuris nežino, kuo jis nori būti, negali būti nė vienose pareigose".

V. Junokas savo biografijoje nurodo 1976 m. baigęs TSRS vidaus reikalų ministerijos (VRM) Gorkio aukštąją mokyklą, teisininko specialybę. 1976-1980 m. dirbęs Kauno m. vidaus reikalų valdybos Kovos su ekonominiais nusikaltimais skyriaus vyresniuoju inspektoriumi, Kauno specialiosios vidurinės milicijos mokyklos dėstytoju.

1980-1990 m. ėjęs Lietuvos VRM Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos poskyrio, vėliau skyriaus viršininko pareigas, 1990-1991 m. dirbęs Lietuvos policijos akademijos (dabar Lietuvos teisės universiteto) Operatyvinio darbo katedros dėstytoju, VRM Policijos departamento štabo Analitinio skyriaus komisaru inspektoriumi.

1991-1997 m. vadovavo Valstybės saugumo departamento 9 skyriui, 1997-1999 m. buvo STT prie VRM viršininko pavaduotoju, vyriausiuoju komisaru.

1999 m. buvo paskirtas STT prie VRM viršininku, vyriausiuoju komisaru.

Nuo 2000 m. V. Junokas paskirtas STT direktoriumi.