Jo pavaduotoja patvirtinta Nijolė Naujokienė, Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė Evelina Vainorienė pristatė Kauno regiono tarptautinio regioninio bendradarbiavimo 2011 - 2013 metų programą, kurią po nedidelių diskusijų taryba taip pat patvirtino.

Kauno regiono plėtros taryba - iš regione esančių valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų atstovų sudaryta kolegiali institucija, kuri priima sprendimus ir atlieka įstatymų jai nustatytas funkcijas. Pagrindiniai jos uždaviniai - spartinti tolygią ir tvarią Kauno regiono plėtrą, siekiant sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regiono savivaldybių ir tarp regionų.

Kauno miestui čia atstovauja Ona Balžekienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė, Kauno miesto tarybos narė, Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis, tarybos nariai Arvydas Garbaravičius, Visvaldas Matijošaitis ir Kęstutis Kriščiūnas.

Kauno regiono plėtros tarybai, pasak Kauno savivaldybės pranešimo, taip pat priklauso Kauno rajono, Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių merai, jų pavaduotojai bei tarybų nariai.