Atsižvelgdama į Vyriausybės teikimą Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Suomijos Respublikoje Prezidentė paskyrė Arūną Jievaltą. Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi ir Lietuvos nuolatiniu atstovu Šiaurės Atlanto Taryboje - Kęstutį Jankauską.

Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Omano Sultonatui paskirtas nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorių Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Oskaras Jusys. Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kataro Valstybei - nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Egipto Arabų Respublikoje Dainius Junevičius.

Prezidentė atšaukė Liną Antaną Linkevičių iš einamų nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus ir Lietuvos nuolatinio atstovo Šiaurės Atlanto Taryboje pareigų ir Antaną Valionį - iš nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Latvijos Respublikoje pareigų.