Abejonių buvo kilę paaiškėjus, kad V. Makūnas per savo nemokamas atostogas šių metų vasario 10 d. tarnybiniu automobiliu lankėsi Vilkijos vidurinėje mokykloje. Išsiaiškinta, kad V. Makūnas prieš tai kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorių prašydamas savo nemokamų atostogų metu skirti jam tarnybinį automobilį su tarybos nario veikla susijusioms funkcijoms vykdyti, o transporto išlaidas išskaičiuoti iš V. Makūnui skirtos kompensacijos su tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms padengti.

"Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tvirtinti, kad šiuo atveju Kauno rajono savivaldybės tarnybinis transportas būtų naudojamas ne tarnybos, o V. Makūno asmeniniais tikslais", - savo išvadose pažymi VTEK.