"Šią Eucharistiją švenčiame su dideliu džiaugsmu ir dėkingumu. Palaimintasis Jonas Paulius II buvo didis Dievo Gailestingumo apaštalas, mums palikęs labai paprastą formulę, kuri padeda suprasti, kas gi yra gailestingumas.

Jis pasakė: "Gailestingumas reiškia - atverti duris Kristui". Ir šioje Eucharistijoje mes norime atverti duris Kristui, norime, kad visa Lietuva per mus dar plačiau atvertų duris Kristui", - pabrėžė Šventojo Tėvo nuncijus Lietuvoje.

Dievo Gailestingumo iškilmėse dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos vyskupai ir kitų religinių konfesijų vadovai, kunigai, vienuoliai, įvairių kartų tikintieji.

"Palaimintasis Jonas Paulius II mokė apie gailestingumą, bet dar labiau jis parodė gailestingumą savo gyvenimu. Visi prisimename patį gražiausią to gailestingumo pavyzdį - susitikimą su Ali Agdža, jaunu turku, kuris įvykdė pasikėsinimą jį (popiežių) nužudyti.

Praėjus dvejiems metams po pasikėsinimo, Jonas Paulius II nuvyko į kalėjimą Romos priemiestyje. Tai buvo asmeninis susitikimas, trukęs penkiolika minučių. Palinkę vienas prie kito - tas, kuris buvo panaudojęs smurtą, ir tas, kuris jį patyrė, - žiūrėjo su meile vienas į kitą ir klausėsi vienas kito", - priminė nuncijus.

Pasak jo, visi gyvenimo įvykiai turi auginti tokią brolystę. "Mane visada jaudina šis epizodas, šis Jono Pauliaus II liudijimas. Jis mus moko, kad visos gyvenimo patirtys, net ir pačios skausmingiausios, veda arba gali vesti į brolystę. Popiežius, dabar jau palaimintasis, mums sako: netiesa, kad nesutarimai ar neapykanta gali gimdyti dar daugiau nesutarimų ar neapykantos. Ne! Blogis, kuris, deja, gyvena kiekvieno žmogaus širdyje, gali būti sustabdytas - pakanka leisti, kad mumyse veiktų gailestingumas", - sakė arkivyskupas L. Bonacis.

Savaitgalį Vilniuje vykusį Nacionalinį Dievo Gailestingumo kongresą sekmadienio vakarą Katedros aikštėje užbaigs garsaus italų kompozitoriaus Sandro Di Stefano miuziklo "Karolis. Pašaukė mane" apie popiežiaus Jono Pauliaus II kelią į kunigystę premjera.

Nerijaus Petroko režisuotą muzikinį kūrinį atliks Kauno valstybinio choro, Kauno muzikinio ir dramos teatrų solistai ir artistai. Pagrindinį būsimojo popiežiaus Karolio Vojtylos vaidmenį atliks dainininkas Liudas Mikalauskas.

Dievo gailestingumo savaitė, prasidėjusi Didįjį Velykų tridienį, yra šįmet Lietuvos vyskupų paskelbtų Dievo Gailestingumo metų kulminacija. Tikintieji visą parą meldėsi Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, kurioje pagerbiamas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus paveikslas.

Teigiama, kad Lietuvoje kur kas mažiau žinoma apie šį Dievo gailestingumą liudijantį paveikslą, kurį pagal lenkų vienuolės Marijos Faustinos Kovalskos patirtus regėjimus ir jai nuolat prižiūrint 1934 m. paveikslą nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje. Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos šįmet keliauja po Lietuvos