ELTA primena, kad balandžio 7 dieną vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo išrinktas savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir jo pavaduotojai Petras Mikelionis bei Antanas Makarevičius, administracijos direktoriumi paskirtas Ričardas Pudževelis.

"Sieksiu, kad Kauno rajono žmonėms, ypač senyvo amžiaus ir neįgaliems, būtų prieinamos kokybiškos sveikatos ir socialinės paslaugos, kad kuo daugiau gyvenamųjų būstų būtų pritaikyta neįgaliųjų asmenų poreikiams. Rūpinsiuos, kad būtų užtikrintas techninės pagalbos priemonių teikimas, įkurtas dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, užtikrinant jų šeimų integraciją į visuomenę. Taip pat rūpinsiuos vaikų poreikius atitinkančiu mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų tinklu, formaliojo ir pasirenkamojo ugdymo kokybe, vaikų saugumu. Didelį dėmesį skirsiu rajono kultūrai, jos ilgalaikių programų kūrimui", - prisistatydama sakė R. Popovienė.

K. Povilaitis teigė, kad pirmenybę teiks pradėtų darbų ir Europos Sąjungos investicinių projektų tęstinumui ir naujų įgyvendinimui, pasirengimui 2013-2017 m. ES finansiniam etapui, viešosios infrastruktūros plėtrai Kauno rajone, kelių ir gatvių tiesimui, šilumos ūkio pertvarkymui.

Pastaruoju metu R. Popovienė dirbo Kauno rajono Socialinių paslaugų centro direktore, o K. Povilaitis - Kelių ir transporto skyriaus vedėju.