Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė mano, kad kai kurios įstaigos išlaidavo visus metus, tačiau tas išlaidas parodė tik metų pabaigoje.

2010 metais iš biudžeto išlaikomos įstaigos reprezentacijai išleido 11,3 mln. litų.

Daugiausia - 4,613 mln. litų arba 41 proc. suplanuotų išlaidų visiems metams reprezentacijai - išleista per paskutinį ketvirtį. Mažiausiai - po 17 proc. (1,9-1,98 mln. litų) reprezentacijai skirta pirmąjį ir trečiąjį ketvirčiais, kiek daugiau - 2,7 mln. litų - trečiąjį ketvirtį.

Daugiausia tam pernai skyrė Užsienio reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos - 3,561 mln. litų, beveik tris kartus mažiau Krašto apsaugos ministerija ir Seimas. Mykolo Romerio universitetas reprezentacijai išleido 0,502 mln. litų, tik šiek tiek daugiau nei premjero tarnyba ir prezidentūra.

Per 2010 metų spalį-gruodį transporto išlaidoms asignavimų valdytojai panaudojo 36,7 mln. litų, arba 37 proc. planuotų lėšų visiems metams, o iš viso pernai transportui išleista 98,4 mln. litų. Daugiausia išleido Policijos departamentas - 27,197 mln. litų, Krašto apsaugos ministerija - 25,189 mln. litų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas - 5,878 mln. litų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba - 4,394 mln. litų, Aplinkos ministerija - 3,917 mln. litų.

Spalį-gruodį kvalifikacijos kėlimui asignavimų valdytojai panaudojo 3,7 mln. litų, arba 48 proc. per metus išleisti suplanuotų lėšų. Į šias išlaidas neįtraukta suma, skirta kvalifikacijos kėlimui finansuoti iš Europos Sąjungos fondų.

Vilniaus pedagoginis universitetas tam per paskutinį metų ketvirtį skyrė net 86 proc. planuotų išlaidų - 0,926 mln. litų, Valstybinė mokesčių inspekcija panaudojo 58 proc. suplanuotų lėšų.

Iš viso per metus kvalifikacijai išleista 7,7 mln. litų.

Praėjusių metų pabaigoje konsultavimo išlaidoms asignavimų valdytojai panaudojo 6,4 mln. litų - pusę planuotų metinių lėšų. Daugiausia ekspertams, konsultantams ir auditoriams išleido Finansų ministerija - 1,363 mln. litų, Lietuvos mokslo taryba - 1,067 mln. litų, Žemės ūkio ministerija - 0,74 mln. litų, Nacionalinė mokėjimo agentūra - 0,636 mln. litų, Aplinkos ministerija- 0,342 mln. litų.

Per metus konsultantams išleista 12,7 mln. litų.

2010 metų ketvirtąjį ketvirtį komandiruočių išlaidoms asignavimų valdytojai panaudojo 15 mln. litų - 32 proc. visiems metams planuotų lėšų.

Daugiausia spalį-gruodį išleido Krašto apsaugos ministerija - 3,495 mln. litų, Užsienio reikalų ministerija - 1,761 mln. litų, Policijos departamentas - 0,566 mln. litų, Kauno technologijos bei ir Vilniaus universitetai, Ūkio, Kultūros, Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijos - 0,5 -0,4 mln. litų.

Per 2010 metus komandiruotėms išleista 46,7 mln. litų.