Kunigas pirmadienį išplatino laišką, kuriame teigia, esą „tos mintys – tai nelemta, apmaudi ir nereikalinga mano minčių ir žodžių dėlionės klaida“. Jis taip pat išsakė atsiprašymą ir homoseksualių asmenų tėvams bei broliams ir seserims, „kurie yra neatskiriama šeimos tikrovės dalimi“, tačiau laiške neužsimenama apie atsiprašymą, adresuotą patiems homoseksualams, kuriuos kunigo teiginiai galėjo įžeisti.

„Naudodamasis proga noriu labai nuoširdžiai atsiprašyti visų homoseksualių asmenų mamų, kurias įskaudino, pažemino ar nuliūdino perskaitytos mintys. Taip, tos mintys – tai nelemta, apmaudi ir nereikalinga mano minčių ir žodžių dėlionės klaida. Neturėjau jokių minčių įskaudinti nei mamų, nei pačių homoseksualių asmenų. Savo kunigiškoje tarnystėje ir gyvenime niekada neskirčiau žmonių nei pagal jų odos spalvą, lytinę orientaciją, turtinę padėtį ar sveikatos ir grožio etalonus. Man kiekvienas žmogus – Dievo dovana ir vertybė, kuriai stengiuosi būti naudingas ir suteikti kunigiškus patarnavimus“, - savo laiške rašo R. Doveika.

„Jaučiu pareigą atsiprašyti ir homoseksualių asmenų tėčių, kuriuos irgi galėjo papiktinti neteisingai sudėliotos mintys ir išsireiškimai. Nes atsakinga motinystė skleidžiasi tik besidovanojančios tėvystės akivaizdoje. Juk kiekviename iš mūsų po lygiai tėčio ir mamos genų. Su atsiprašymo žinia prisiliečiu ir prie homoseksualių asmenų brolių, seserų, kurie yra Dievo dovanos – šeimos neatskiriama tikrovės dalimi“, - priduria kunigas.

Dvasininkas teigia, kad dalyvaudamas G. Vaitoškos knygos „Kas iš vaikų pagrobė gandrą?“ pristatyme, tiesiog siekė priminti „koks unikalus ir nepakartojamas, slėpiningas ryšys atsiranda besilaukiančios tarp mamos ir po jos širdimi bręstančios žmogaus gyvybės akivaizdoje“. Pasak R. Doveikos, vykusio pokalbio metu buvo gvildenamas Bažnyčios požiūris į lytiškumą, knyga buvo pristatoma atsakant į susirinkusiųjų klausimus.

„Klausimai ir atsakymai nebuvo iš anksto nei derinti, nei jiems buvo specialiai ruoštasi atsakinėti. Vėliau šį knygos pristatymą aprašė laikraštis „Alytaus naujienos“ bei savo internetinėje erdvėje patalpino DELFI. Pateikto teksto turinys paskatino mane dar kartą permąstyti knygos pristatymą. Pastebėjau, kad perteiktos mintys galėjo sukelti nesupratimą ir įžeisti“, - rašo R. Doveika.

Kunigas sako ir pats asmeniškai pažįstantis homoseksualių asmenų, kurie yra tikintys katalikai.

„Juos gerbiu ir labai vertinu, o reikalui pasitaikius ir gyvybę atiduočiau už juos. Tai tikri dialogo žmonės, nuoširdūs supratime ir draugiški gyvenime. Už tai esu jiems dėkingas“, - teigia dvasininkas.

R. Doveika taip pat teigia aukojęs mišias prie Dievo Motinos – Šeimos Karalienės paveikslo už homoseksualių asmenų mamas, tėčius, brolius ir seseris.

„Bent maldos artuma norėjau išreikšti savo atsiprašymą ir pagarbą tėvystei ir motinystei. Tikiuosi, kad būsiu suprastas mamų ir tėčių“, - rašo dvasininkas.

DELFI primena, kad priešišką požiūrį į homoseksualus dvasininkai yra išreiškę ir anksčiau. Pavyzdžiui, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius yra pareiškęs, kad prezidento inauguracija galėtų apsieiti be išrinktojo šalies vadovo dalyvavimo už jį laikomose šv. Mišiose, ypač jeigu asmuo yra kitos lytinės orientacijos.

„Įsivaizduokite atvejį, kad tauta išrenka kitos lytinės orientacijos prezidentą, kurio vertybės visai kitokios, jos nesiderina su Evangelija ar Bažnyčios mokymu. Aš manau, kad toks prezidentas net pats gal nelabai norėtų eiti į Arkikatedrą, dalyvauti ceremonijoje ir galbūt ta proga galėtų būti mišios, kur meldžiamasi už naujai išrinktą valstybės vadovą, bet nebūtinai jam dalyvaujant“, - anksčiau yra pasakojęs dvasininkas.