Pagal Vyriausybės nutarimo projektą, pareigas Z.Martinkus turėtų pradėti eiti nuo balandžio 1-osios.

Z.Martinkus Kauno medicinos universitete yra įgijęs provizoriaus kvalifikaciją, apsigynęs biologijos mokslų kandidato disertaciją.

Kandidatas į departamento vadovus yra dirbęs ir mokslinį darbą, ir užsiėmęs verslu, kurį laiką turėjo nuosavą vaistinę. Šiuo metu jis dirba bendrovėje "Dineras" pirkimų vadovu-vaistininku.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įkurtas sujungus Narkotikų kontrolės departamentą bei Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą.

Naujojo departamento direktorių sveikatos apsaugos ministro teikimu ketverių metų kadencijai skiria ir atleidžia Vyriausybė. Eiti šias pareigas jis galės ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Iki šiol Narkotikų kontrolės departamentui vadovavusi Audronė Astrauskienė ir Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos vadovas Česlovas Balsys atleidžiami iš pareigų.