Vyriausiasis administracinis teismas abejoja, ar Konstitucijai neprieštarauja Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnis, kuriame nurodoma, kad Respublikos Prezidentu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ir panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo jo pašalinimo iš užimamų pareigų ar jo Seimo nario mandato panaikinimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Šis Vyriausiojo administracinio teismo prašymas Konstituciniame Teisme gautas gegužės 14 d.

Konstitucinio Teismo įstatymas įpareigoja nutarimą paskelbti ne vėliau kaip per mėnesį baigus nagrinėti bylą.