Kaip jau skelbta, dėl šių abejonių Vyriausiasis administracinis teismas ketvirtadienį sustabdė nušalintojo Prezidento Rolando Pakso ir Liberalų demokratų partijos skundų nagrinėjimą.

Pasak Konstitucinio Teismo atstovės spaudai, gavus prašymą atliekami išankstiniai parengiamieji veiksmai, po kurių bus sprendžiama, ar prašymas bus nagrinėjamas.

Teismas nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar kelią į pirmalaikius Prezidento rinkimus R. Paksui užkirtusios Seimo priimtos Prezidento rinkimų įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai.

Vyriausiasis administracinis teismas Konstitucinio Teismo klausia, ar Prezidento rinkimų įstatymo papildymo įstatymo 2 straipsnis, nustatantis ribojimus apkaltos proceso tvarka iš užimamų pareigų pašalintam asmeniui 5 metus būti renkamam Respublikos Prezidentu, neprieštarauja trims Konstitucijos nuostatoms.

Tai Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalis (teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai), 78 straipsnio 1 dalis (Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metu gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu) bei 79 straipsnio 1 daliai (kandidatu į Respublikos Prezidentus gali būti registruojamas Lietuvos pilietis, atitinkantis Konstitucijos 78 straipsnio reikalavimus ir surinkęs ne mažiau kaip 20 tūkst. rinkėjų parašų).

Labai panašias abejones Konstituciniam Teismui jau yra pateikę Liberaldemokratų frakcijos seniūno Henriko Žukausko atstovaujami Seimo nariai. Jų prašymą Konstitucinis Teismas pradės nagrinėti jau kitą savaitę, gegužės 18 dieną.