Iš viso pratybose dalyvaus apie 2800 karių.

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje Vilniuje sakė Lietuvos kariuomenės vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis, Lietuvai labai svarbu, kad NATO šalių atstovai matytų "jog mūsų visa kariuomenė gali veikti ir kad mes turimą galimybę kontroliuoti, kad mūsų karininkai būtų paruošti ir gali dirbti su NATO".

Pratybose stebėtojų teisėmis sutiko dalyvauti NVS šalių - Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos - kariniai atstovai.

Pasak pratybų direktoriaus pulkininko leitenanto Gedimino Dapkevičiaus, bus siekiama išmokyti Lietuvos karininkus dirbti tarptautiniuose štabuose.

"Mes stengsimės, kad visos pratybos, kurios vyks pagal taikos operacijos scenarijų, būtų kompleksinės, nes taikos operacijos yra ne tik karinės jėgos panaudojimas, bet yra darbas su žiniasklaida, darbas su vietos administracija, su įvairiomis tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis", - sakė G.Dapkevičius.

Pratybose dalyvaus Tarptautinio raudonojo kryžiaus, Lietuvos raudonojo kryžiaus, Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų įgaliotinio biuro, tarptautinės migracijos organizacijos, Policijos departamento atstovai, Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tarnybos 1-asis pulkas.

Pasak J.Kronkaičio, pratybose dalyvaus beveik visa Lietuvos kariuomenė. Pratybos "Amber Hope 2001" vyks dviejuose poligonuose - Gaižūnų poligone Rukloje ir Centriniame poligone Pabradėje.