I.Šeiniaus archyvą Lietuvos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui perduos Švedijos ministras pirmininkas Fredrikas Reinfeldtas, archyvo perdavimo ceremonijoje dalyvaus I.Šeiniaus anūkas Ignas Šeinius. Renginį ves Lietuvos ambasadorius Švedijoje Remigijus Motuzas.

Tarp į Lietuvą grįžtančių dokumentų ypač reikšmingos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo išvakarėse užsienyje vykusių lietuvių politinių konferencijų rezoliucijos (Antrosios lietuvių konferencijos Stokholme rezoliucija 1917.09.18-22, Lietuvių Berno konferencijos rezoliucija 1917.10.2-10), kiti svarbūs Nepriklausomybės pradžios dokumentai.

Taip pat Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 1921-1927 m. vykusių pasitarimų užrašai, Užsienio reikalų ministerijos instrukcijos pasiuntinybėms užsienyje, pasiuntinybių Stokholme, Helsinkyje 1921-1927 m. dokumentai, dokumentai atspindintys Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklą okupacijos laikotarpiu, I.Šeiniaus knygos, rankraščiai, straipsniai.

Neoficialiu Lietuvos diplomatu Švedijoje I.Šeinius tapo, kai 1915 metais buvo pasiųstas dirbti Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Stokholmo skyriaus įgaliotiniu. Skyrius Švedijos sostinėje greitai savo funkcijas išplėtė, įsijungė į politinę veiklą ir tapo pirmąja Lietuvos delegatūra užsienyje.

I.Šeinius savo tiesioginę misiją derino su visuomeniniu ir kultūriniu darbu. Jo iniciatyva 1917 metais Stokholme įsteigtas Lietuvių spaudos biuras, kuris Švedijos spaudai teikė žinias apie Lietuvą, per telegramų agentūras – danų ir norvegų laikraščiams. 1917 metais Stokholme publikuojamas pirmoji jo knyga švedų kalba „Lietuvių kultūra“.

1920-1921 m. diplomatas dirbo į Kopenhagą perkeltame Spaudos biure, 1921-1923 m. Lietuvos atstovybėje Helsinkyje, 1923 metais paskirtas vadovauti atstovybei Stokholme.

Vėliau I.Šeinius grįžo į Lietuvą ir čia dirbo. 1940 metais Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, jis grįžo į Švediją, kur gyveno jo šeima. 1954 metais Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui paprašius, I.Šeinius sutiko būti Lietuvos atstovu Skandinavijos valstybėse.

Archyvo perdavimas ir parodos atidarymas rengiamas Lietuvos ir Švedijos diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmečio proga.

Parodoje bus eksponuojami I.Šeiniaus šeimos perduoti Lietuvos pasiuntinybės Stokholme reliktai ir asmeniniai jo daiktai.

Už aktyvią veiklą plėtojant Lietuvos ir Švedijos santykius Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ bus apdovanotas I.Šeinius, žiniasklaidos įmonės „Millenium Media Group AB“ prezidentas.