Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų (KASP) vadas pulkininkas Arvydas Pocius BNS korespondentui sakė, kad karininkas sau į galvą šovė tarnybiniu pistoletu "Makarov". Nelaimė įvyko jo tarnybiniame kabinete Olandų gatvėje.

42 metų R. Karlas paliko priešmirtinį laišką, kuriame, pasak A. Pociaus, atsiprašė žmonos, sūnaus ir dukros. Mirusysis buvo buvo kartą išsiskyręs ir gyveno su antrąja žmona. Manoma, kad jis nusišovė dėl šeimyninių aplinkybių.

KASP yra sudėtinė Lietuvos kariuomenės dalis.

R. Karlas vadovavo Vilniaus apskrities teritorinės gynybos štabo 82-jam batalionui. Pasak A. Pociaus, tokio rango karininkų yra dar 37.

Po ekspertizės paaiškės tiksli R. Karlo savižudybės valanda. Spėjama, kad nelaimė įvyko apie 17 valandą.

Tyrimą atlieka Generalinė prokuratūra ir Karo policija.

Praėjusiais metais nusižudė 2, 1998 metais - 1 karys.

Apskritai Lietuva pagal santykinį savižudybių skaičių laikoma viena pirmaujančių pasaulyje.

Šiemet kariuomenės vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis yra patvirtinęs savižudybių profilaktikos priemonių krašto apsaugos sistemoje planą.

Jame numatyta skirti daugiau dėmesio, atrenkant jaunuolius į privalomąją pradinę karo tarnybą, organizuoti reguliarius karininkų, puskarininkių ir seržantų švietimą psichologiniais ir psichiatriniais klausimais, skaityti paskaitas apie savižudybių prevenciją.

Taip pat jau paruoštos individualios atmintinės vadams ir kariams, padedančios atpažinti depresijos simptomus ir aiškinančios, kaip į juos reaguoti.