Kartu formuoti valdančiąją koaliciją sutarė rinkimų sąrašų lyderiai - Socialdemokratų partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos skyriaus vadovas Vytautas Žmuidzinavičius ir Darbo partijos skyriaus pirmininkas Antanas Makarevičius.

Naujos kadencijos savivaldybės tarybos daugumos prioritetai - seniūnijų savarankiškumo ir vietos bendruomenių dalyvavimo savivaldoje stiprinimas, viešosios rajono infrastruktūros plėtra, švietimo, kultūros ir sporto vystymas, socialinių paslaugų prieinamumo gyventojams gerinimas, verslumo kaime skatinimas, socialinio ir jaunų šeimų būsto, turizmo paslaugų plėtra.

"Suformuota valdančioji koalicija yra atvira visiems išrinktiems tarybos nariams, siekiantiems konstruktyviai dirbti rajono gyventojams, dirbs viešai, demokratiškai ir skaidriai", - rašoma susitarime.

Pagal šį susitarimą Kauno rajono savivaldybės mero postas antrą kadenciją iš eilės atiteks socialdemokratui V. Makūnui.