V. Landsbergis priminė, kad Europa pradėjo vienytis vedina visų pirma taikos siekio. Po tūkstančių metų dinamizmo ir laukinių karų, Europa po truputį realizuoja idėją gyventi taikiai ir sutarti be karų. Dabar atėjo metas ES sutarti ir dėl bendrų vertybių tuo pačiu išsaugant kultūrinę įvairovę. Anot V. Landsbergio, dalis idėjų, kurios turėjo tapti ES vienybės pagrindu ir tikslu, jau yra žlugusios.

„Štai valstybės gerovės mitas (...), jis priėjo liepto galą. Kitas dalykas – multikultūrizmas, daugiaetninė santarvės Europa, kuo ir buvo grindžiama imigracija į ES. Dabar vadai mums pasakė: mes klydom, neišeina kaip norėjom, kad bus turkų kilmės vokiečiai, europiečiai arabai ir pan.“, - diskusijoje kalbėjo V. Landsbergis. Profesorius abejoja ir europietiško kosmopolitizmo ateitimi.

„Yra neblogai, kad yra idėjų vedančių į tam tikrą utopinę ateitį. Bet žalias gyvenimo medis žaliuoja kitaip, jis žaliuoja taip, kaip jam išeina (...) Prieš keletą metų toks „pasinešimas“ kaip propaguoti tą europietiškumą nacionalinėse valstybėse, kad žmonės jaustųsi europiečiai, o galbūt net pirmiausia europiečiai. Buvo pasididžiavimas atsiradęs, kad jaunimas daug važinėja, keliomis kalbomis kalba, tuokiasi, skiriasi dešimt kartų su užsieniečiais, o vaikai ir jaunimas turėjo netgi naują terminą „euro kids....“ , - sakė V. Landsbergis. Anot jo, ieškant bendrų vardiklių ir kalbant apie Europos paveldą, svarbu nepamiršti, kad pati Europa ir sukūrė „baisiausias, diktatūriškas, žmogėdriškas“ doktrinas, manančias, kad protu ir jėga galima pertvarkyti pasaulį ir šis racionalus europietiškumas nėra niekur išnykęs, o verda ir fermentuoja, ir kalbant apie būtinybę išsaugoti daugiakultūriškumą būtina auginti ir toleranciją – atleidimą kitam, kad jis yra kitoks.

Technokratai naujos Europos nesukurs

Leonidas Donskis
Foto: K.Kavolėlio nuotr.

Leonidas Donskis, akademikas ir ALDE frakcijos Europarlamente narys sutiko su profesoriumi, kad daugelis dalykų, iškelti kaip idealai, bankrutuoja, yra išmėginami ir nepasiteisina, o technokratiškais metodais vieninga Europos ar Europos Sąjungos visuomenė sukurta nebus.

„Vienas dalykas, kuris nekelia abejonių, kad negalima ES kurti technokratiškais metodais. Tai turi būti ilgalaikis procesas, kai kažkokiu būdu surasti sugyvenimo formulę, neprimesti dalykų, kurie mums nepriimtini ir surasti vertybių sistemą, kuri visuotinai priimtina. Egzistuoja dalykai, kurie nekelia problemų: demokratinė santvarka, žmogaus teisės“, - bendras vertybes visai Europai vardijo L. Donskis. Jis pasakojo prieš pradėdamas darbą Europos Parlamente tikėjęsis, kad didžiausi ginčai ir nesutarimai įsiplieks tarp kairiųjų ir dešiniųjų partijų frakcijų, tačiau iš tiesų pragmatiškumas laimi prieš idėjų kovą.

„Aš tikėjausi, tiesą sakant, nuoširdžiai maniau, kad labiausiai pliekiasi kairieji ir dešinieji. Mano nuostabai, EP puikiai sutaria, tie „pokiliminiai“ metodai puikiai ištobulinti. Puikiai sukurtas mechanizmas, veikiama labai pragmatiškai“, - apie vertybių ir pragmatiškumo sandūrą vienintelėje demokratiškai renkamoje ES institucijoje pasakojo L. Donskis. Anot jo, dabartinė visuomenė ir dabar labai jautri per didžiąją prancūzų revoliuciją užgimusios vertybėms: laisvė, lygybė, brolybė, tačiau dabartinė Europoje jos nėra santykių tarp žmonių ir visuomenių pagrindas.

Apie pragmatiškumą, kaip svarbią vertybinę idėją diskusijoje kalbėjo ir V. Landsbergis. Visų pirma vartojimas tapęs šių dienų vertybe, kuri ypač akcentuoja ekonominės krizės akivaizdoje. 

„Jei tu priešinsies vartojimui, kils įtampa, nukentės ekonomika, kils dar kitokie perkūnai... tai dėl ko mes gyvename? Ekonomika svrabiausia ir tai eina per visą Europą. Naujasis markzismas ir vartotojų visuomenė. Jei per mažai vartojame, tai jau tragedija. Jeigu tau nereikia, tu vis tiek vartok, bet vartok, nes sustoja ekonomikos malūnėlis. Tu jau beveik eini prieš tvarką, prieš savo valtybę, jei per mažai suvalgai lietuviškos produkcijos. Ir pasirodo toks užburtas ratas dėl to nelemto ekonomizmo...“, - kalbėjo V. Landsbergis.