Lietuvai ši konvencija įsigaliojo 2003 metų lapkričio 1 dieną, sakoma pranešime spaudai.

Iškilmingoje birželio 7 dieną rengiamoje paskutinių priešpėstinių minų naikinimo ceremonijoje Pabradės poligone planuoja dalyvauti šių metų lapkritį-gruodį Kenijos sostinėje Nairobyje rengiamos Priešpėstinių minų uždraudimo konvencijos peržiūros konferencijos “Nairobio susitikimas: pasaulis be minų” (Nairobi Summit on a Mine Free World) prezidentas ambasadorius Wolfgangas Petritschius.

Į ceremoniją kviečiami taip pat aukšti Baltijos šalių, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto, Jungtinių Tautų, NATO bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) atstovai.

Lietuva pirmoji tarp Baltijos šalių prisijungė prie Otavos konvencijos ir pirmoji iš kaimynių sunaikins minas, kurios pasaulyje kelia didelių humanitarinių, socialinių ir ekonominių problemų.

Siekdama sustiprinti pagalbą minų aukoms, puoselėti priešpėstinių minų uždraudimo normas regione, skatinti pasitikėjimą ir peržiūrėti karines priešpėstinių minų naudojimo doktrinas, Lietuvos užsienio reikalų ministerija kartu su Nyderlandų, Kanados ir Vokietijos institucijomis birželio 8-9 dienomis Vilniuje rengia regioninę konferenciją.

Į ją pakviesti Baltijos ir Šiaurės Europos šalių, Lenkijos, Vokietijos, Kanados, Olandijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, JT, NATO, ESBO, Europos Komisijos, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto, Ženevos tarptautinio humanitarinio išminavimo centro ir Tarptautinės kampanijos prieš minas atstovai.

Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijos taip pat planuoja veiksmus bei priemones, kuriais Lietuva galės artimiausioje ateityje prisidėti prie Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos minų veiksmų strategijų įgyvendinimo.

Krašto apsaugos ministerija inicijavo 1980 metų Tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos naujojo V-ojo Protokolo dėl nuo karo likusių sprogmenų ratifikavimo procedūrą.

Lietuva siekia tapti viena iš pirmųjų valstybių, ratifikavusių šį 2003 metų lapkritį Ženevoje konvencijos šalių suderintą protokolą, kuriuo siekiama sumažinti po karo likusių sprogmenų keliamus pavojus.