"Didžiausias deficitas, nuo kurio kenčiame - ne pinigų stygius, nes degtinei kiekvienas atranda, ne pigesnės šilumos, kad ir tokią žiemą, ne valdžios malonių pasiilgimas. Didžiausias deficitas Lietuvoje yra sąžinės stoka", - Vasario 16-osios minėjime prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų trečiadienį kalbėjo V.Landsbergis.

"Žmogus - nebūtinai tas, kuris vaikšto dviem kojom, bet tas, kuris turi sąžinę", - teigė buvęs Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas.

Jis siūlė prie įėjimo į Seimą ir Vyriausybę parašyti "Žmogau, turėk sąžinę".

"Jei nori, kad Lietuva būtų stipresnė, atsparesnė, stiprink savo sąžinę, atsparesnę pagundoms, jei nori, kad būtų teisingesnė, pirmiausia pats būk teisingas, nesukčiauk, nekyšininkauk. Jei nori, kad Lietuva būtų švaresnė - valykis pats ne tik batus, dantis, visą nuodėmingą kūną, bet ir sąžinę švarink, atlik savo nešvarių darbų išpažintį arba bažnyčioje arba prie mamos kapo", - kalbėjo europarlamentaras.

V. Landsbergio teigimu, praradę sąžinę, prarasime Lietuvą.

"Jos praradimas prasideda, jau tolokai pažengęs nuo sąžinės praradimo. Pragersime sąžinę - pragersime Lietuvą, parduosime sąžinę - parsiduosime velniai žino kam, parduosime Lietuvą nebrangiai", - dėstė europarlamentaras.

Valdančios Tėvynės sąjungos garbės pirmininkas V.Landsbergis teigė, kad sąžinės mažai turi tie, kurie per rinkimus nebalsuoja arba pasisako už "alų, ledus ar pasenusią sriubą".

"Čia ne rinkimų agitacija, bet ar neprisižiūri, kaip mūsų sesės ir broliai balsuoja už butelį alaus, už ledus "Dadu" ar už pasenusios sriubos pakelį, kita vertus, kurie visai neina balsuoti arba agituoja kaimynus nebalsuoti, kad pergalę laimėtų anie su "Dadu sriuba". Sąžinės dėl Lietuvos juose lyg apmirusiose nuo stabligės su žiburiu reikia ieškoti. Bet vis tiek reikia ieškoti", - tvirtino jis.

Anot V. Landsbergio, reikia auginti sąžiningus piliečius.

"Taip užaugs Lietuva, kuriai nereikės ilgai aiškinti, kas yra tėvynė ir sąžinė. Tegu mamos jiems padainuoja, o tėveliai neleidžia žaisti kompais žmogžudžių žaidimų. Tegu pasako, kad meluoti - negražu, o vogti - tas pats kaip meluoti, kad neskirti kas gera ir kas bloga yra baisus aklumas, čia jokie akiniai ir neonai nepadės", - kalbėjo jis.

Trečiadienį Lietuvoje minima Valstybės atkūrimo diena. 1918 metų vasario 16 dieną Jono Basanavičiaus vadovaujama Lietuvos Taryba, remdamasi pripažintąja istorine JAV prezidento Woodrow Wilsono (Vudrau Vilsono) paskelbta Tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi.