Tautos namų idėja antradienį prisiminta visuomenės sueigoje ant Tauro kalno šalia buvusių Profsąjungų rūmų Vilniuje.

Tautos namai būtų visuomeninės paskirties pastatas, kuriame veiktų lietuvių kultūros židinys. Šią idėją daugiau nei prieš 100 metų kėlė J. Basanavičius, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Vincas Kudirka, Antanas Smetona, Juozas Tumas Vaižgantas, broliai Jonas, Petras ir Antanas Vileišiai, kiti visuomenės veikėjai.

Pasakojama, kad J. Basanavičius aukų Tautos namams rinkti važiavo į JAV ir kelionėje nusilpo. 1911 m. Vilniuje laidojant dailininką ir kompozitorių M. K. Čiurlionį, inteligentai iš viso pasaulio kartu su užuojautomis siuntė lėšas Tautos namų idėjai.

Prieš 100 metų - 1911 m. - ant Profsąjungų rūmų nupirkta ir Tautos namams statyti skirta žemė. Tautos namų idėja atgimė Sąjūdžio laikais, šiuo metu ją propaguoja visuomeninė organizacija „Tautos namų santara“.

V.Landsbergis ragina nenumarinti idėjos

Kaip susirinkusiems kalbėjo V. Landsbergis, turime progą susimąstyti apie tautos likimo kelius ir nepabaigtą darbą. Profesorius kalbėjo, kad Tautos namus pasistatė latviai, estai. Nors Lietuvoje jau buvo kilusi idėja ir ryžtas statyti Tautos namus, dėl karų, Vilniaus praradimo ir kitų priežasčių „šis didelis dalykas liko ir liko“.

„Kai pagalvoji dabar, tai tik mažo gabalėlio Valdovų rūmų būtų reikėję ir, išpirkus šio pastato liekanas, galbūt būtų išspręstas klausimas. Galima buvo ką nors daryti, dabar čia panašu į liekanas“, - kalbėjo V. Landsbergis.

Tačiau, pasak V. Landsbergio, ką nors daryti galima, tik reikia, kad Lietuvoje būtų stabili, valstybiškai mąstanti, į gabalus savanaudiškų koalicijų nedraskoma valdžia.

„Gal kada turėsime aiškų nusistatymą, kaip turėtų būti išspręstas nebaigtas klausimas, įsipareigojimas visiems tiems, kurie aukojo, tikėjosi, gyveno su mintimi ir viltimi, kad čia stovės tautos namai – lietuvių tautos kultūros židinys ir švyturys. Ir, žinoma, ant kalno, kaip jam skirta“, - sakė V. Landsbergis.

Europarlamentaras ragino puoselėti viltį, teikti pasiūlymus, hipotezes, siūlyti diskusijas, kad idėja nebūtų numarinta.