A.Paulauskas pasirašė kovo pabaigoje Seimo priimtus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimus, kurie nustato tikslų įstaigų ir įmonių sąrašą, kurių vadovai negali būti savivaldybių tarybų nariais.

Įstatymas detalizuoja ir įgyvendina šių metų Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą, kad jeigu įstatymuose nustatyta, jog savivaldybių įstaigų, įmonių vadovai ar jų pareigūnai yra atskaitingi savivaldybėms už savo ar atitinkamų įstaigų, įmonių veiklą, jie tuo pat metu negali būti tų savivaldybių tarybų nariais.

Įstatymu patikslintą sąrašą sudaro savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai ir valdybų nariai, savivaldybių įmonių vadovai ir jų valdybos nariai bei savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių valdybos nariai ar direktorius.

Prognozuojama, jog įsigaliojus įstatymui savivaldybių tarybose turėtų pasikeisti apie 200 pareigūnų.

Be to, A.Paulauskas pasirašė Seimo prieš dvi savaites keturiomis naujomis dienomis papildytą Atmintinų dienų sąrašą.

Į Atmintinų dienų sąrašą įrašyta gegužės 1-oji kaip stojimo į ES diena ir gegužės 9-oji - Europos diena, taip pat kovo 29-oji, kai Lietuva tapo visateise NATO nare.

Sveikatos reikalų ministro Juozo Olekos siūlymu Seimas balandžio 27-ąją paskelbė Medicinos darbuotojų diena.

A.Paulauskas taip pat pasirašė paties iniciatyva, kaip dar buvo Seimo pirmininkas, priimtus žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo pakeitimus.

Šiais pakeitimais užpildoma egzistavusi teisinė spraga dėl JT Žmogaus teisių komiteto priimtų sprendimų prieš Lietuvą vykdymo.

Pasak aiškinamojo rašto, šiais metais JT Žmogaus teisių komitetas priėmė du sprendimus prieš Lietuvą, kuriuose konstatavo, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises, įtvirtintas 1966 metų Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte.

Viename sprendime konstatuota, kad Lietuva privalo išmokėti kompensaciją pareiškėjui dėl pakto nuostatų pažeidimo, tačiau tinkamam šio sprendimo įvykdymui Lietuvos teisėje nėra teisės normų, suteikiančių galimybę kompensuoti žalą.